Bijgewerkt: 18 mei 2024

Henk van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid/Politie NL
27-03-2020

De heer mr. H.P. (Henk) van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 mei 2020.

Henk van Essen is sinds 2016 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Daarvoor was hij onder meer lid van de korpsleiding en korpschef van de voormalige politieregio Haaglanden. Van Essen heeft de Nederlandse Politieacademie afgerond en daarna onder meer Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Politie NL - 2020)

Henk van Essen (1960) wordt korpschef van de Nationale Politie. Het landelijk politiekorps bestaat uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum. Het hoofdkantoor van de Nationale Politie is gevestigd in Den Haag


Hij volgt daarmee Erik Akerboom op, die leiding gaat geven aan de AIVD. ‘Mijn hele loopbaan ben ik al verbonden aan het politiewerk. Mijn inzet als korpschef is om verder te bouwen aan een korps waarin de menselijke maat en professionaliteit centraal staan. Een korps waarin collega’s zich veilig kunnen voelen om te zijn wie ze zijn’, aldus Henk van Essen.

‘Er wordt in deze tijden van crisis een groot beroep op de politie gedaan. Ik ben trots op alle collega’s die ook in deze moeilijke en onzekere tijden zorgdragen voor een veilig Nederland”, zegt Van Essen. ‘De lokale verankering van de Nederlandse politie is een groot goed. Die verankering moeten we koesteren. Alleen zo kunnen wij onze vitale functie goed blijven uitvoeren.’ Hij voegt daar aan toe dat de interne opgave groot is: ‘De druk op al onze collega’s is al geruime tijd hoog. Zorg voor elkaar en het bewaken van de menselijke maat zijn voor mij de leidraad bij wat ik doe.’

Blijven bouwen aan verandering. ‘Met de benoeming van Henk van Essen tot korpschef krijgen we een kundige, zeer ervaren politieleidinggevende met veel draagvlak in zijn eigen organisatie en daarbuiten’, reageert minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. ‘Met hem kunnen we door blijven bouwen aan belangrijke veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet en de opgave die voor ons ligt. Zoals de vervanging van vele ervaren politiemensen die de komende jaren gaan uitstromen het aanpakken van ondermijnende en digitale criminaliteit. Van Essen is een politieman in hart en nieren, altijd op zoek naar andere en betere manieren om het politiewerk uit te voeren. Samen met de mensen, en in dienst van het korps.’

Steunpilaar. ‘Het voelt onwerkelijk om in deze tijd te stoppen als korpschef. Maar het doet mij goed de leiding over het korps te kunnen overdragen aan Henk’, zegt Erik Akerboom over zijn opvolger. ‘De afgelopen vier jaar is hij als mijn plaatsvervanger een zeer belangrijke steunpilaar voor mij geweest. De politie krijgt in de persoon van Henk van Essen een betrokken, toegewijde en zeer ervaren korpschef aan het roer.’ Rob den Besten voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad is blij: ‘Met Henk van Essen kunnen we de ingezette lijn voorzetten. Een echte politieman, een leider die het belang van de medezeggenschap onderkent. Ik weet dat de 'menselijke maat' en 'de zorg voor elkaar' bij hem in goede handen zijn. Namens de COR wens ik Henk veel succes.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.