Bijgewerkt: 5 maart 2024

Harrie Pijnenborg verlaat gemeenteraad

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
03-11-2007

Harrie Pijnenborg verlaat gemeenteraad; John Levie wordt raadslid in februari 2008

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) kondigt aan dat Harrie Pijnenborg de gemeenteraad van Amstelveen zal verlaten. Pijnenborg zetelt sinds 19 april 1995 in de gemeenteraad en is ruim 12,5 jaar één van de drijvende krachten achter BBA.

Harry Pijnenborg Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

David de Jong (lnr), Jaap Prent en Harrie Pijnenborg tijdens een sportevenement in april 2007


“Harrie Pijnenborg is een zeer gedreven raadslid en is bekend als rustpunt binnen de partij. Sport heeft zijn passie. De fractie heeft afgesproken met de heer Pijnenborg dat hij op de achtergrond de fractie met zijn kennis en kunde zeker op het gebied van sport van raad en daad ter zijde blijft staan. De fractie verwacht dat hij ondanks zijn afscheid van de raad, regelmatig bij de fractievergaderingen aanwezig zal blijven en heeft haar waardering uitgesproken voor de vele jaren raadswerk”, aldus Linda Roos, fractievoorzitter BBA.

Harrie Pijnenborg die eind januari 75 jaar oud wordt zegt: “Dit moment is voor mij een mooie gelegenheid om het raadslidmaatschap neer te leggen en het stokje over te dragen aan een opvolger. Ik vertrouw er op dat de BBA-raadsleden het werk in de raad op een goede wijze zullen voortzetten als ik dit meer op afstand – doch wel betrokken - zal blijven volgen.”

Sinds de invoering van het dualisme (2002) zetelt Harrie Pijnenborg in de raadscommissie Burgers & Samenleving waar onderwerpen als sport, sociale zaken, cultuur, welzijn en onderwijs worden besproken.

John Levie Amstelveen
(BBA Amstelveen - 2007)

John Levie wordt in 2008 BBA raadslidJohn Levie die sinds 2003 betrokken commissielid Algemeen Bestuur & Middelen is, zal naar verwachting op 6 februari 2008 als nieuw BBA-raadslid worden geïnstalleerd. “De fractie van Burgerbelangen Amstelveen wenst de heer Levie veel succes en hoopt dat hij met net zo veel plezier zijn taak zal vervullen als de heer Pijnenborg heeft gedaan,” zo stelt Linda Roos namens de fractie van BBA.

Harrie Pijnenborg heeft zijn sporen in de samenleving verdiend, als gepensioneerd leraar zet hij zich sinds jaar en dag veelal vrijwillig in voor vele maatschappelijke instellingen. Op 19 april 1995 werd hij in de gemeenteraad geïnstalleerd. In 1980 ontving Harrie Pijnenborg de zilveren penning en op 4 april 1996 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

John Levie (61) is na een eerdere loopbaan in het bedrijfsleven sinds 1990 zelfstandig werkzaam als interim manager en projectmanager. Daarnaast is hij ondermeer commissaris bij een Publiek-Private Samenwerking (PPS) op het gebied van ICT en levenswetenschappen.

John Levie, die sinds zijn prille jeugd met enige onderbrekingen in Amstelveen heeft gewoond, was en is naast zijn werk bestuurlijk actief in diverse bedrijfsorganisaties, verenigingen en stichtingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.