Bijgewerkt: 4 maart 2024

Handelsbezoek in Japan hoog gewaardeerd

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2009

Missie onder leiding van burgemeester Cohen opent deuren naar nieuwe kansen

Het handelsbezoek vorige week van Amsterdam en de regiogemeenten Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer aan Japan, onder leiding van burgemeesters Cohen en Van Zanen, heeft geleid tot een belangrijke versteviging van de zakelijke contacten met Japanse bedrijven die beschikken over een Europese vestiging in de Amsterdam Metropolitan Area.

Cohen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De leider van de delegatie Job Cohen de burgemeester van Amsterdam


De speciale toewijding van de regio Amsterdam juist in crisistijd, werd door het bedrijfsleven en de lokale overheid in Japan unaniem hoog gewaardeerd en vertaald als een impuls voor de relatie tussen Japan en Nederland. Beide landen vieren dit jaar 400 jaar handelsrelaties en 150 jaar diplomatieke betrekkingen.

De groep, bestaande uit 45 bestuurders en directieleden van bedrijven en instellingen uit de genoemde gemeenten, ontmoette in vijf dagen de directies van 25 Japanse multinationals. Tevens presenteerde de regio zich aan 150 nieuwe bedrijven tijdens een business seminar in Osaka en Tokio.

Een bijeenkomst van het ATCB (Amsterdam Toerisme & Congres Bureau) – met medewerking van het Van Gogh Museum en het Amsterdam Historisch Museum – over Amsterdam en regio als toeristische locatie, werd in Tokio bezocht door honderd Japanse touroperators. Gedurende de reis is op bestuursniveau in Nagasaki, Osaka en Tokio ruim aandacht besteed aan de culturele en economische banden tussen Nederland en Japan. In Nagasaki werd om die reden het voormalige eiland Deshima bezocht, dat in de 17de eeuw fungeerde als Nederlandse handelspost en nu functioneert als openlucht museum.

Japanse bedrijven consolideren hun activiteiten

De conclusie uit de bedrijfsbezoeken en -ontmoetingen luidt dat Japanse multinationals op dit moment kostenreducties doorvoeren en daartoe serieus kijken naar de herstructurering van hun Europese vestigingen. Dit kan tot gevolg hebben dat Japanse multinationals die nu in Europa actief zijn hun activiteiten gaan consolideren en doorgaan met minder vestigingen.

De Amsterdamse regio kan profiteren van deze consolidatie. Mede omdat tijdens de bedrijfsbezoeken en de seminars op basis van een onafhankelijk onderzoek van Ernst & Young kon worden onderstreept dat Amsterdam in vergelijking met Londen, Brussel en Düsseldorf op punten van huisvesting, belastingklimaat en sociale zekerheid voordelen en besparingen biedt. Er waren verschillende Japanse bedrijven die naar aanleiding van de seminars huisvestingsinformatie opvroegen. Dit is een eerste indicatie dat deze bedrijven vestigingsplannen hebben in de regio.

Loyaal aan de investeringen in Amsterdam en regio

Het feit dat de Amsterdam Metropolitan Area op dit moment 4.000 Japanse expats huisvest en beschikt over onder meer Japanse medische hulp, -faciliteiten en -services, werkt in het voordeel van onze regio. Ook de kwaliteit van leven in Amsterdam en regiogemeenten weegt zwaar bij de bedrijven die uitbreiden op de Europese markt. Men blijkt loyaal aan de gepleegde investeringen in de Amsterdam Metropolitan Area en denkt primair niet aan het wijzigen van de huidige situatie. Dit handelsbezoek heeft aan die attitude bijgedragen.

Hoge waardering voor aanwezigheid bestuurders

De inzet van hoge locale bestuurders bij dit bezoek, onder wie de burgemeesters Cohen en Van Zanen (Amstelveen) en de wethouders Van Dijk (Haarlemmermeer), Groot (Amstelveen) en Visser (Almere), is door het Japanse bedrijfsleven hoog gewaardeerd. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat de Amsterdam Metropolitan Area bij alle bedrijfsbezoeken in Japan op ´beslissingsniveau´ is ontvangen en direct afspraken kon maken met de top van het bedrijf.

Elektrische auto

De Amsterdam Metropolitan Area kijkt met enthousiasme terug op de bezoeken in Japan aan de hoofdkantoren van de automerken Mitsubishi, Subaru en Honda. Japan loopt wereldwijd voor op het gebied van de ontwikkeling van elektrische auto´s. Om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op dit punt, bracht het gezelschap een bezoek aan de autofabriek van Mitsubishi Motors en maakte men een proefrit met de nieuwe Mitsubishi i-MiEV.

Amsterdaminbusiness

Amsterdaminbusiness, de promotie- en acquisitietak van de Amsterdam Metropolitan Area, richt zich de komende weken op de kansen die zijn ontstaan om Japanse bedrijven aan te trekken als gevolg van de aangekondigde kostenreducties in Europa. Daarnaast zullen de bezoeken aan de moederbedrijven in Osaka en Tokio worden geëvalueerd met de Japanse vestigingen in Amsterdam, Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer.

Japan is al jarenlang, na de VS, de grootste buitenlandse investeerder in de Amsterdam Metropolitan Area. Het overgrote deel van de bijna 400 Japanse bedrijven in Nederland is in de Amsterdamse regio gevestigd. Deze positie is wederom verder verstevigd, aangezien er in 2008 meer dan 10 nieuwe Japanse bedrijven in de Amsterdamse regio zijn gestart. Parallel hieraan steeg ook het aantal Japanse expats.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.