Bijgewerkt: 19 mei 2024

HV MYRA investeert in velden en clubhuis

Nieuws -> Sport

Bron: Hockeyvereniging Myra
14-03-2006

Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering op vrijdag 10 maart 2006 hebben de leden van Hockeyvereniging Myra ingestemd met plannen om de bestaande  kunstgrasvelden te vervangen voor nieuwe semi-watervelden. Daarnaast wil de hockeyvereniging het clubhuis uitbreiden en grondig renoveren. De vereniging hoopt hiermee nog aantrekkelijker te worden voor nieuwe leden.

HV MYRA zal naast de reeds voorziene aanleg van een nieuw kunstgrasveld, de huidige twee (zandingestrooide) kunstgrasvelden tegelijkertijd vervangen voor semi-watervelden. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal de hockeyvereniging dan kunnen beschikken over een complex met drie nieuwe kunstgrasvelden.

Tevens is besloten het huidige clubhuis grondig te renoveren en uit te breiden zodat het groeiende ledenaantal op een goede manier gehuisvest kan worden. Tijdens de algemene ledenvergadering is goedkeuring gegeven aan een conceptueel ontwerp voor een geheel vernieuwd en uitgebreid clubhuis. Het meest in het oog springend daarbij is de vervanging van het dak voor een nieuw ontwerp waarbij meer licht en ruimte in het clubhuis zal ontstaan. Het streven is de renovatie en verbouwing met ingang van het seizoen 2007/2008 gerealiseerd te hebben.

Deze investeringen in velden en clubhuis zijn nodig om de verdere groei van de vereniging goed op te kunnen vangen en de ambitieuze toekomstplannen zoals die zijn vastgelegd in een meerjarenplan 2005-2010 verder te kunnen realiseren. Afgelopen jaar is het ledenaantal inmiddels al de grens van 800 gepasseerd en heeft Myra haar groeidoelstelling inmiddels in positieve zin moeten bijstellen.

Zowel voor de dames als voor de heren, is de doelstelling om minimaal de top van de 1e klasse en maximaal de overgangsklasse te bereiken in een termijn van 4 jaar. Dit wil de vereniging vooral proberen te bereiken via haar eigen jeugd.

De vereniging blijft actief kijken naar mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van haar accomodatie. Hierbij wordt gedacht aan medehuisvesting van kinderopvang of een fysiotherapiepraktijk. Meer informatie is via de website van HV MYRA raadpleegbaar.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Voorzitter Henk Schmidt 06 18607330 of Secretaris Robin Olland 06 40152946.

Website: HV MyraAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.