Bijgewerkt: 8 december 2021

Groter groen gebied aan Hortensialaan-Lindenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-08-2010

Aan de Hortensialaan en Lindenlaan willen B en W van Amstelveen woningen en een nieuw schoolgebouw voor basisonderwijs na het verdwijnen van de school Panta Rhei. B en W kiezen bij dit plan voor leefbaarheid, groen en veiligheid in de wijk boven de hoogste opbrengst.

De nieuwbouw sluit het beste aan op de bestaande woningen en zonder verdere verdichting. Bovendien ontsluit dit plan het Augustinuspark door de verplaatsing van de speelplaats van de Hortensialaan naar de Lindenlaan en biedt hierdoor ruimere speelmogelijkheden voor de buurt.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

John Levie (BBA), wethouder Ruimtelijke Ordening: 'We kiezen met deze variant voor een mooie inpassing van het plan in de wijk. Dit is belangrijker dan de hoogste opbrengst. Ook biedt dit plan een geweldige kans om het nu min of meer verborgen liggende Augustinuspark te ontsluiten door verplaatsing van de speelplek'


Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): ‘We hebben drie varianten onderzocht voor het vervangen van de bestaande scholen door nieuwe schoolgebouwen voor de 2e Montessorischool en De Parcival met bijbehorende kinderopvang, een speelterrein en woningen aan Hortensialaan/Lindenlaan.

Er kunnen aan de Hortensialaan maximaal 50 middeldure en dure eengezinskoopwoningen met tuin komen inclusief bijbehorende parkeerplaatsen. Tegelijkertijd ontstaat door de verplaatsing van het speelterrein en de aansluiting  op het Augustinuspark een groter groen gebied op een centrale plek in de wijk dat meer mogelijkheden biedt om te recreëren.

Het speelterrein kan anders en moderner worden ingericht, waardoor het leukere speelmogelijkheden biedt voor kinderen. Ook is aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het veilig halen en brengen van schoolkinderen. Om de verkeersveiligheid van de Lindenlaan te verhogen bekijkt de gemeente later nog welke maatregelen hier wenselijk zijn.

De uitwerking van de gekozen variant komt, naar verwachting, op 31 augustus 2010 in de commissie Ruimte, wonen en natuur. Daarna – in de periode van 2 september tot en met 30 september - kunnen omwonenden op het plan reageren met ideeën en suggesties. Voor de eerste keer wordt in Amstelveen gekozen om deze reacties te verzamelen via haar website, www.amstelveen.nl. Omwonenden ontvangen vooraf een nieuwsbrief met de oproep om via de website te reageren.

Levie Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2010)

Tekening van de nieuwbouw aan de Hortensialaan-Lindenlaan variant 3, dat naar de gemeenteraad wordt gestuurd


De variant onderwijs op Lindenlaan en woningen en speelterrein op Hortensialaan en de variant woningen op Lindenlaan en onderwijs, woningen en speelterrein op Hortensialaan zijn niet gekozen. Beide leverden geen mooie combinatie van wonen, onderwijs en spelen en hooguit - door de keuze voor appartementen - een hogere opbrengst.

Eerder zou op de Hortensialaan een multifunctioneel gebouw komen. Dit vormde onderdeel van het programma voor de vernieuwing van onderwijs- en welzijnsaccommodaties. Bij de  heroverweging op de uitvoering van dit programma besloot de gemeenteraad begin 2010 om alleen onverkort door te gaan met de uitvoering van het onderwijsprogramma.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.