Bijgewerkt: 24 juli 2024

Grote zorgen om de gezondheid van Amstelveners

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-, D66-, PvdA- en CDA-Amstelveen
08-09-2019

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).

De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Dat vergt ambitieuze plannen van de overheid. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van IenW prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2019)

Langs grote wegen en in stadscentra zijn de roetconcentraties hoog. De gedetailleerde landelijke roetkaart voor Nederland lijkt dan ook sterk op de wegenkaart. De steden vallen duidelijk op. Roet is elementair koolstof en ontstaat uit de samenklontering van ultra fijnstof. Het wordt voor het grootste deel uitgestoten door wegverkeer. (PM= Particulate matter = microscopisch kleine vaste of vloeibare deeltjes die in de atmosfeer van de aarde zweven) [EC= Elemental Carbon = Elementair Koolstof]


Uit de berichtgeving van RTL nieuws van vrijdag 4 september 2019 op basis van informatie van RIVM gegevens en onderzoeken van de Gezondheidsraad kwam datgene naar voren wat veel inwoners van Amstelveen al lang dachten, namelijk dat wij in een van de meest ongezonde gemeente van Nederland wonen. De ons omringende snelwegen en Schiphol worden in het rapport genoemd als de grootste boosdoeners en vervuilers. Naast de gifstoffen is ook het hoge basis geluidsniveau schadelijk voor de gezondheid. De kans op hart- en vaatziektes is als gevolg hiervan aanzienlijk verhoogd. Een van de schrijvers van het rapport zegt dat het niet aan te raden is om in de Amsterdamse metropoolregio te (gaan) wonen.

De gezondheid van de inwoners van Amstelveen is in het geding en dat is voor de fracties van VVD-, D66-, PvdA- en CDA-Amstelveen aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het College van B en W. Wat hen betreft moet er op korte termijn contact opgenomen worden met de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur & Milieu om de ernst van de huidige situatie te onderstrepen en te vragen om maatregelen.

Daarnaast vragen de vier fracties of de uitkomsten van het RIVM-rapport ook meegenomen kunnen worden in het lopende overleg met Schiphol. Het recht op schone lucht en een gezonde leefomgeving is in Amstelveen op allerlei manieren ernstig in het geding. In het RIVM-rapport wordt gesteld dat het wonen in onze regio betekent dat men per dag de gifstoffen van ca. 5 a 10 sigaretten binnenkrijgt. 'Natuurlijk hebben we allemaal belang bij transport en reizen, maar als dat ten koste gaat van onze gezondheid dan streven wij ons doel van zo lang mogelijk gezond leven volledig voorbij' - aldus de woordvoerders van de fracties. Lees het rapport van de Gezondheidsraad: Gezondheidswinst door schonere lucht (pdf 51 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.