Bijgewerkt: 15 juli 2024

Grote risico internetloketten overheid

Nieuws -> Internet

Bron: CBP
03-04-2008

Persoonsgegevens op internetloketten overheid potentieel schaderisico voor burgers

Openbaarmaking door de overheid van te veel persoonsgegevens via internetloketten stelt burgers bloot aan grote risico’s als gevolg van identiteitsfraude en ander misbruik van hun persoonsgegevens.

Keyboard toetsenbord Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)Ten onrechte beroepen overheden zich op een veronderstelde noodzaak tot publicatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het College bescherming persoonsgegevens publiceerde daarom vandaag ( 2 april 2008) het concept van de CBP Richtsnoeren actieve openbaarmaking van persoonsgegevens (via internet).

De Richtsnoeren beogen een goede toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens door bestuursorganen op actieve openbaarmaking via internet. Het collectieve én individuele belang van een efficiënte en op de burger gerichte ‘elektronische’ overheid wordt hiermee gediend.

De voornaamste punten in de richtsnoeren zijn:

Bestuursorganen mogen in het algemeen persoonsgegevens niet via internet openbaar maken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  • Bestuursorganen moeten het belang van openbaarmaking via internet afwegen tegen de risico’s waarmee dat gepaard gaat.

  • Bestuursorganen moeten burgers beter informeren en ze in de gelegenheid stellen om bezwaar te maken tegen openbaarmaking.

  • Bestuursorganen moeten openbaar gemaakte gegevens beveiligen, in het bijzonder door ze af te schermen voor zoekmachines.

  • Identificatienummers zoals het Sofinummer of het Burgerservicenummer vergemakkelijken de koppeling van verschillende bestanden en vormen dus een extra bedreiging. Bovendien mogen volgens artikel 24 Wbp wettelijk voorgeschreven nummers ter identificatie van personen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de betreffende wet of voor doeleinden die bij de wet zijn bepaald.


In de praktijk betekent dit dat het niet is toegestaan om dergelijke nummers op internet te publiceren, ook niet met toestemming van de betrokkene.

Het doel van de richtsnoeren is bestuursorganen duidelijkheid te geven over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij actieve openbaarmaking via internet. De richtsnoeren vormen een uitwerking voor het openbaar bestuur van de CBP-Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet.

Directe aanleiding voor het ontwikkelen van deze richtsnoeren was het CBP-onderzoek naar de integrale publicatie van de aanvragen voor bouwvergunningen met alle onderliggende stukken op de website van de gemeente Nijmegen. Het concept van de richtsnoeren is gepubliceerd ter consultatie en daartoe tevens aangeboden aan diverse deskundigen en belanghebbenden. De richtsnoeren worden eind april vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder: Concept-RichtsnoerenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.