Bijgewerkt: 4 maart 2024

Grote handhavingsactie in Haarlemmermeer

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Haarlemmermeer
27-03-2006

De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een grote handhavingsactie bij bouw- en houtbedrijven en glastuinbouwbedrijven. In april bezoeken milieu-inspecteurs van de gemeente ruim honderd bedrijven.

De veiligheid in gebouwen, inrichtingen en de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van eigenaren en gebruikers. Dat geldt ook voor de belasting van de omgeving. Daarom heeft de overheid regels opgesteld waarmee iedereen rekening moet houden. De gemeente speelt hierbij een ondersteunende rol. Zij toetst of eigenaren en gebruikers zich aan de regelgeving houden en attendeert hen op hun verantwoordelijkheid. Voorkomen van overtredingen en bevordering van de veiligheid staan hierbij voorop.

Start serie gerichte handhavingsacties

In dit kader start een serie gerichte handhavingsacties in 2006. De gemeente controleert hierbij of bedrijven zich aan de milieuvoorschriften houden die zijn vastgelegd in vergunningen en besluiten. Vanaf april starten maandelijks gerichte acties bij verschillende branches. Per branche wordt bekeken welke aanpak het meest succesvol is. De gemeente ziet er uiteraard ook op toe dat bouwregels en overige regels worden nageleefd.

Tijdens de handhavingsacties bij specifieke branches controleren milieu-inspecteurs van de gemeente steekproefsgewijs. Hoewel de milieu-inspecteurs veel bedrijven bezoeken, krijgen dus niet alle bedrijven in deze specifieke branches een handhavingbezoek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.