Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Groenrenovatie Meanderpark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveens Weekblad / IVN-Amstelveen
03-01-2007

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om de groenvoorzieningen in Amstelveen op peil te houden. Een deel van dat geld wordt aan een aantal grotere renovaties besteed, waaronder het Meanderpark en het aangrenzende binnentuinen- meldt de Gemeente Amstelveen in haar weekbericht nr 1.

Omdat het park en de binnentuinen zijn in 1966 aangelegd, een deel van de beplanting is verouderd. De planten worden op de juiste plekken gezet waardoor ze beter gedijen. Ook worden zichtlijnen hersteld tussen de binnentuinen en het park en worden knelpunten in het beheer opgelost.

Meanderpark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Een stukje Meanderpark in Amstelveen naast de rijksweg A9


Participatie

Bewoners zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen voor de renovatie. Een klankbordgroep heeft meegedacht en uitgangspunten aangedragen. De participatie heeft een duidelijk beeld opgeleverd van de wensen van bewoners. Zo is de wens om het park toegankelijk te maken voor aangelijnde honden als belangrijk onderwerp naar voren gekomen. Aan dit verzoek is gehoor gegeven.

Planning

Het definitieve plan is inmiddels gereed en ligt vanaf dinsdag 2 januari 2007 ter inzage in de bibliotheek in het Stadshart. Het uitvoeren van de werkzaamheden zal mogelijk overlast veroorzaken. Zo zal, bijvoorbeeld, het hondenlosloopgebied nabij Meander 557-751, op het moment dat het gazon gerenoveerd wordt, tijdelijk buiten gebruik zijn.

Vragen

Hebt u vragen of klachten over de uitvoering van de groenrenovatie dan kun u terecht bij projectleider realisatie groenrenovatie Meanderpark, de heer M.R. Hofs, via het algemene telefoonnummer van de gemeente, tel: 020 - 540 49 11 of via zijn e-mailadres: m.r.hofs@amstelveen.nl.

Wat is het Meanderpark?

Het Meanderpark is een heempark dat begin jaren '60 werd aangelegd op de kale strook tussen A9 en de 6 nieuwe torenflats die daar toen net neergezet waren. Het boeiende ontwerp is van C.P. Broerse, de bekende eerste directeur van de Dienst Plantsoenen die zoveel heeft bijgedragen aan Amstelveens reputatie op het gebied van inheemse flora in haar parken en groen.

Het Meanderpark is aangelegd als wandelpark met vijvers en met een inheemse begroeiing die alle onderhoud krijgt die nodig is. Zo is in de afgelopen ruim 40 jaar dit park uitgegroeid van een kale vlakte tussen de nieuwbouw en snelweg tot een rijk en mooi begroeid terrein, echt een oase van rust in een drukke omgeving van het moderne stadshart. Het is een heerlijke sensatie hier rond te lopen.

De naam Meander slaat op de slingerende vorm van het park en paden, waardoor de 4,4 ha. oppervlakte meer lijkt dan het werkelijk is. Op zondag gaan we kijken naar de bloemen die hier in de voorzomer al zo talrijk staan te bloeien: moerasspirea en kattenstaart. In het water bloeien de watergentiaan en waterdrieblad.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.