Bijgewerkt: 4 maart 2024

Groengebied Amstelland uit zorgen over vergroting wegcapaciteit regio

Nieuws -> Regio

Bron: Groengebied Amstelland
12-06-2008

De weguitbreiding van de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere zorgt voor aantasting van de recreatiegebieden die Groengebied Amstelland in de regio beheert en overlast voor de meer dan vijf miljoen recreanten die de gebieden jaarlijks bezoeken. Dat was de boodschap die de afgevaardigden van Rijkswaterstaat en de Gedeputeerde Staten van de provincie op 4 juni meekregen tijdens een werkbezoek aan Groengebied Amstelland.

Het grootste effect heeft de bypass in de Gemeenschapspolder. Daar levert Groengebied Amstelland werkgebied in en zorgt de uitbreiding voor geluidsoverlast, luchtverontreiniging en verlies aan landschapskwaliteit. Ook langs de A9 in de Rondehoep en de Holendrechter- en Bullewijkerpolder gaat werkgebied verloren omdat een strook groen wordt omgezet in weg en berm.

Hoge dijk Amstelveen
(Groengebied Amstelland - 2008)

De Hoge Dijk in Amsterdam


Het bestuur van Groengebied Amstelland liet de heren De Groot, hoofd-ingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Holland, Viveen, projectmanager Schiphol-Amsterdam-Almere bij de Directie Wegen en Verkeer van Rijkswaterstaat en Mooij, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, met Verkeer en Vervoer in portefeuille, tijdens een fietstocht door het gebied zelf de overlast ervaren van de wegverbreding bij de A2 en het viaduct over de Holendrecht.

Dat was in schril contrast met de stilte die zij aantroffen op De Hoge Dijk in Amsterdam Zuidoost, die eveneens tijdens de fietstocht werd aangedaan. Zij waren verbaasd over de rust én overtuigd van de waarde die een dergelijk recreatiegebied heeft, zo dicht tegen de stadsrand. Als laatste werd een korte stop gemaakt bij de bypass die door het Diemerbos wordt aangelegd.

Groengebied Amstelland is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat het landelijke gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal ook echt landelijk blijft. Het beheer en het onderhoud van het gebied is ondergebracht bij Recreatie Noord-Holland NV.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.