Bijgewerkt: 2 december 2021

Groene vingers kweek je hier!

Nieuws -> Natuur

Bron: Gemeente Amstelveen
10-09-2009

Het college van burgemeester en wethouders heeft de meerjaren visie Schooltuinen Amstelveen 2010-2015 'Groene vingers kweek je hier!' vastgesteld. Het college legt het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De visie bestaat uit een beschrijving van het huidige schooltuinwerk en de manier, waarop Amstelveen schooltuinwerk- en complexen in de toekomst inzet.

Groene vingers Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Groene vingers


Generaties Amstelveners hebben op één van de vier schooltuincomplexen geleerd dat aardappelen onder de grond groeien en sperziebonen erboven. Leerlingen van dertien basisscholen hebben hun eigen tuintje. Daarnaast tuinieren er na schooltijd ruim 200 kinderen onder leiding van professionele schooltuinleiders en ongeveer 25 vrijwilligers.

In de nabije toekomst kan het schooltuinwerk een sterkere positie krijgen binnen het maatschappelijke en educatieve netwerk. Schooltuincomplexen inclusief gebouwen kunnen intensiever worden gebruikt en de samenwerking met andere organisaties vergroot, ook buiten het werkveld van natuur- en milieueducatie (NME). Daarnaast wordt het aanbod aan educatieve activiteiten vergroot. Spreiding en bereikbaarheid van de complexen ten opzichte van scholen is daarbij een specifiek aandachtspunt.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Maïsveld in de schooltuin 'De Akkerbloem'


De schooltuinen in Amstelveen:

'Bankrasflora' in de wijk Bankras aan de Jeanne d'Arclaan 6. Er is een lesruimte met berging, waar rond de 400 tuintjes beschikbaar zijn.

'De Akkerbloem' aan Langs de Akker 1. Er is een gebouw met een leslokaal, berging en 200 tuintjes.

'Middenhoven', in het wijkpark aan de Grote Beer. Er is een gebouw met een leslokaal, berging en ruim 200 tuintjes.

'Amstelflora' in de hoek Marshallsingel en Legmeerdijk. Er is een gebouw met leslokaal en berging en ongeveer 260 tuintjes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS