Bijgewerkt: 29 september 2023

GroenLinks wil andere stedenband

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
16-12-2010

In de raadsvergadering van woensdag 15 december 2010 is op initiatief van GroenLinks  de mogelijkheid gecreëerd om een nieuwe stedenband aan te gaan met een stad in een opkomende regio, bijvoorbeeld India of China.

Dit gebeurde bij de behandeling van raadsvoorstel “Vaststellen beleidskader internationale betrekkingen 2011 – 2014”. Het raadsvoorstel voorzag erin, dat er de komende jaren niets zou veranderen in de banden die Amstelveen onderhoudt met partnersteden in het buitenland. Volgens de raadsfractie van GroenLinks is er echter meer uit de stedenbanden te halen, dan nu gebeurt.

maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Albert Maarse tijdens de raadsvergadering


GroenLinks-raadslid Albert Maarse: ‘De gemeente is veel effectiever als we ons beleid van internationale samenwerking in het verlengde leggen van ons (internationale) economische beleid en ons beleid t.a.v. duurzame ontwikkeling. Ik vind het een sterk verhaal om te zeggen: wij knopen niet alleen internationale relaties aan om er zelf beter van te worden, maar die relaties zijn altijd wederkerig en gaan nooit alleen om economische waarde, maar ook om sociale en ecologische waarden.’

Volgens GroenLinks moeten de doelen van stedenbanden zijn om internationale betrokkenheid te tonen en om vanuit het lokale niveau een bijdrage te leveren aan internationale duurzame ontwikkeling. GroenLinks raadslid Albert Maarse: “Een band met een stad in een opkomende regio past volgens GroenLinks beter bij de doelen achter onze stedenbanden dan de huidige Europese banden.

Wij willen graag banden aangaan met een stad in bijvoorbeeld India of China, waar ook het economische beleid van de gemeente op gericht is. Deze stedenband kan dan thematisch worden ingevuld met samenwerkingsprojecten rond duurzame ontwikkeling”.

De betekenis van de huidige partnerbanden met drie steden in Europa, Óbuda-Békásmegyer in Hongarije, Tempelhof-Schöneberg in Duitsland en Woking in Groot-Brittannië, is in de tijd veranderd. Die banden zijn oorspronkelijk aangegaan om iets voor deze steden te doen. Maar door de jaren heen is Europa geheel veranderd en deze steden kunnen het bestuurlijk inmiddels prima zelf.

GroenLinks heeft daarom d.m.v. een amendement voorgesteld om de drie huidige Europese stedenbanden om te zetten in vriendschapsbanden en om de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe partnerband aan te gaan met een stad in een opkomende regio. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Amstelveen onderhoudt ook nog intensieve banden met een partnerstad in Peru, Villa El Salvador. Met steun van Amstelveen zijn daar verschillende grote projecten gerealiseerd op het gebied van gemeentelijke organisatie, water en afvalbeheer. Aan beide zijden is veel van deze samenwerking geleerd en deze relatie wordt wel ongewijzigd voortgezet.

Voor ondersteuning van de gemeente aan initiatieven vanuit de samenleving, ook die in de richting van de huidige Europese partners, is een potje dat wordt gehandhaafd. De banden met de huidige partnersteden worden dus niet helemaal doorgesneden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.