Bijgewerkt: 2 oktober 2022

GroenLinks start petitie voor gifvrij Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks -Amstelveen
24-02-2014

GroenLinks wil, dat Amstelveen zo snel mogelijk stopt met het gebruik van het gif RoundUp van fabrikant Monsanto voor de bestrijding van onkruid op straten, stoepen en pleinen. Vele onderzoeken wijzen erop, dat de stof glyfosaat in Roundup zeer schadelijk is voor mens, dier en milieu. Toch is het College, bij monde van BBA-wethouder John Levie van mening, dat de brede maatschappelijke onrust over RoundUp ‘meer gebaseerd is op emotie dan op feiten‘. GroenLinks pleit nu voor een gifvrij Amstelveen en roept iedereen op de petitie te tekenen op www.amstelveengifvrij.nl .

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks-Amstelveen - 2014)

De flyer van gif vrij Amstelveen


Het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel is volgens GroenLinks raadslid Tessa van Wijnen zeer omstreden.: ‘De fabrikant van dit onkruidbestrijdingsmiddel, de multinational Monsanto, geeft in elk geval zelf op de verpakkingen en in de gebruiksvoorschriften aan, dat je tijdens het gebruik van Roundup handschoenen moet dragen, dat je kinderen en huisdieren een hele tijd uit de buurt moet houden van het bespoten terrein, en dat er op bijvoorbeeld een boerderij gedurende minstens 5 dagen door het vee niet van de bespoten gewassen gegeten mag worden.

Een serieuze waarschuwing dus en dat van een fabrikant die al meerdere keren op de vingers werd getikt wegens misleidende reclame.’ Volgens Van Wijnen weten veel mensen niet, dat er een aantal keren per jaar met gif rond hun huis wordt gespoten. Laat staan dat er wel degelijk gezondheidsgevolgen kunnen zijn.

GroenLinks stelt, dat het spuiten met RoundUp voor grote problemen zorgt. ‘Zo komt glyfosaat – de werkzame stof in Roundup – veelvuldig voor in het Nederlandse oppervlaktewater en dit hindert gezonde drinkwaterwinning. Daarnaast wijzen wetenschappers in recent onderzoek op veel andere risico’s van glyfosaat.

Het middel wordt in verband gebracht met het ontstaan van verschillende soorten kanker, Alzheimer, Parkinson, onvruchtbaarheid en andere grote risico’s voor de menselijke gezondheid. Roundup is bovendien slecht voor de biodiversiteit. Het leidt bijvoorbeeld tot schade bij reptielen en amfibieën. Bovendien zijn er in de praktijk bewezen gifvrije alternatieven zoals borstelen, branden, of behandelen met heet water.’

Die methoden zijn op dit moment nog duurder dan spuiten met het chemische middel, daarom stelt het College in een notitie aan de gemeenteraad nog niet van RoundUp af te willen. Van Wijnen stelt, dat onbegrijpelijk te vinden: ‘Er is inmiddels al zoveel bekend over de mogelijk zeer schadelijke gevolgen van het gebruik van dit giftige onkruidbestrijdingsmiddel voor milieu, mens en dier en ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur-en milieuorganisaties, gaat de gemeente gewoon door met het gebruik er van.

Want RoundUp zou goedkoper zijn dan de alternatieven. Maar is een gezonde stad niet veel meer waard?’ Van Wijnen wijst er tenslotte op, dat veel steden al een verbod hebben ingesteld: “Amsterdam Zuid, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland stemden al in met een verbod. Wij willen Amstelveen ook zo snel mogelijk gifvrij.’ Op de website van GroenLinks -Amstelveen staan zeer veel links over de schadelijke effecten van glyfosfaat/RoundUp, zie www.amstelveengifvrij.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.