Bijgewerkt: 21 juni 2024

GroenLinks- en D66-Amstelveen willen privacy terug na Koningsdag

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks en D66 Amstelveen
20-01-2014

De Amstelveense fracties van GroenLinks en D66 willen de bevoegdheden die voor de veiligheid op Koningsdag worden gebruikt, na 26 april 2014 terugdraaien. Aankomende raadsvergadering worden twee voorstellen in stemming gebracht rondom preventief fouilleren en zonder toestemming huizen binnentreden.

GL Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een deel van de GroenLinks-Amstelveen fractie in de raadzaal, vlnr.: Sander Mager, Axel Boomgaars en Albert Maarse


In het kader van Koningsdag op 26 april 2014 vraagt het college van B en W aan de gemeenteraad om vergaande instrumenten in te mogen zetten om de veiligheid tijdens het evenement te waarborgen: preventief fouilleren en zonder toestemming van bewoners sommige huizen binnentreden. GroenLinks en D66 vinden deze instrumenten erg ver gaan, maar voor Koningsdag onvermijdelijk.

D66-raadslid Catharina de Leur: “Helaas hebben tragische incidenten als in Apeldoorn laten zien, dat het voor Koningsdag noodzakelijk is vergaande veiligheidsmaatregelen te nemen. Om deze reden kunnen we alléén voor Koningsdag instemmen met preventief fouilleren en het zonder toestemming binnentreden van huizen.”

de leur Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Catharine de Leur, raadslid van D66-Amstelveen


In de voorstellen van B en W blijven die bevoegdheden echter bestaan, ook na afloop van Koningsdag. GroenLinks-raadslid Albert Maarse: “Dat gaat ons veel te ver. Preventief fouilleren en zonder toestemming huizen binnentreden zijn nogal een inbreuk op de privacy en andere grondrechten van Amstelveners, die alleen in heel bijzondere omstandigheden ingezet zouden mogen worden. Vrijheid is de norm, zodra er geen groot risico meer is, moet je zulke maatregelen terugdraaien. Wat D66 en GroenLinks betreft, gebeurt dat dus ook de dag, nadat het Koningspaar hun bezoek heeft gebracht.” Daarom hebben GroenLinks en D66 twee amendementen gemaakt die bovenstaande bevoegdheden na afloop van Koningsdag weer intrekken. De commissie ABM praat hierover op 23 januari, de raad stemt op 5 februari 2014.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.