Bijgewerkt: 8 augustus 2022

GroenLinks-Amstelveen wil nu snel duidelijkheid over ultrafijn stof Schiphol

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GroenLinks-Amstelveen
11-04-2016

GroenLinks-Amstelveen heeft opnieuw vragen aan het college van B en W gesteld over de gezondheidsrisico’s van het ultrafijn stof, dat door Schiphol wordt veroorzaakt. In een uitzending van Zembla vorige week bleek, dat toezeggingen voor vervolgonderzoek naar ultrafijn stof door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu nog niet zijn nagekomen. Volgens de partij wordt er door Den Haag onvoldoende prioriteit en urgentie aan dit onderzoek toegekend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Landing van en vliegtuig op de Aalsmeerbaan op Schiphol in 2007


In de uitzending van Zembla spraken deskundigen hun zorgen uit over de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid. Het vliegverkeer van Schiphol is één van de grootste veroorzakers van dit ultrafijn stof en in woonwijken van Amsterdam en Amstelveen worden hoge concentraties gemeten. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft nader onderzoek toegezegd en over de onderzoeksopzet zou in januari 2016 gerapporteerd worden. Maar dit is nog altijd niet gebeurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Martin Kortekaas, raadslid GroenLinks-Amstelveen, woordvoerder Verkeer


Ultrafijn stof bestaat uit zulke kleine deeltjes, dat die via de longen in de bloedbaan terecht kunnen komen. Omdat nog veel onbekend is over de schade en de gevolgen hiervan, is dringend vervolgonderzoek hiernaar nodig. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Het is wel duidelijk, dat ultrafijn stof gevolgen heeft voor de gezondheid. Inwoners van Amstelveen hebben recht om te weten wat de risico’s van het vliegverkeer zijn.

”GroenLinks-Amstelveen wil van wethouder Veeningen (D66 Economische Zaken) weten, welke prioriteit het college van B en W geeft aan dit onderzoek en of de gemeente hierover bij Schiphol en in Den Haag aan de bel wil trekken. De partij heeft vragen over de eigen rol en verantwoordelijkheid die de gemeente heeft bij het afwegen van de gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Amstelveen. Kortekaas: “De gezondheid van de inwoners van Amstelveen is voor ons het belangrijkst. Als uit onderzoek blijkt dat ultrafijn stof grote risico’s voor de gezondheid veroorzaakt, dan kan Schiphol niet zomaar blijven groeien.”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ultrafijn stof?

Ultrafijn stof is het bestanddeel van fijn stof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer (µm) ofwel 100 nanometer (nm). Ultrafijn stof komt vrij bij verbrandingsprocessen, zoals bij het stoken van hout, afvalverbranding, uitstoot van auto’s, of het opstijgen en landen van een vliegtuig. Ook kan het worden gevormd door chemische reacties uit gassen onder invloed van licht.

Er is geen drempelwaarde voor de gezondheidseffecten van fijn stof aangetoond. Daarom kunnen ook beneden de huidige grenswaarden gezondheidseffecten optreden. Blootstelling aan fijn stof leidt tot levensduurverkorting, naar schatting 12 maanden voor de gemiddelde Nederlander. Naast levensduurverkorting zijn ook andere effecten waargenomen, zoals verergering van bestaande aandoeningen van hart- en vaatstelsel, luchtwegen en longen. (Bron: RIVM)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.