Bijgewerkt: 25 juni 2024

GroenLinks-Amstelveen wil einde getreuzel op zorg en welzijn

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
16-04-2013

De fractie van GroenLinks-Amstelveen is verbaasd en teleurgesteld over het regelmatig afgelasten van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad. In deze commissie komen onder andere de belangrijke dossiers zorg en welzijn van wethouder Koops ter sprake, waar juist nu veel over te doen is. Volgens de partij moet er ontzettend veel gebeuren en moet het college van B en W aan de bak.

Voor de tweede keer dit jaar gaat de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad niet door. Deze commissie gaat onder andere over zorg en welzijn. Alleen in februari is de commissie bij elkaar gekomen om besluitvorming voor te bereiden. Het college zegt deze maand geen bespreekpunten te hebben om op de agenda te zetten en dus is de vergadering afgelast. Dat wekt de indruk, alsof alles in Amstelveen geregeld is en er geen acute problemen opgelost hoeven te worden.

kruijer Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2011)

Stieneke Kruijer van GroenLinks-Amstelveen


“Niets is minder waar”, zeggen de commissieleden Dorien Mijksenaar en Stieneke Kruijer van GroenLinks. “We staan momenteel voor geweldige uitdagingen, die voor de Amstelveense bevolking grote gevolgen zullen hebben. Allerlei veranderingen in de regelingen voor de jeugdzorg, de dagbesteding voor ouderen, de huishoudelijke hulp, de Wajonguitkeringen en nog veel meer.

Daar komt dan ook nog een flinke bezuinigingsslag overheen. Kortom, er moeten rigoureuze en pijnlijke keuzes gemaakt worden. Andere gemeentes hebben in de openbaarheid al discussies gevoerd over koers en richting. Maar in Amstelveen is het op al deze punten nog oorverdovend stil. Terwijl de tijd begint te dringen, want volgend jaar moet al een boel op de rit staan. Ook op het gebied van welzijn is alles nog steeds onduidelijk.

Het college heeft welzijnsstichting Cardanus op de knieën gedwongen, maar wat er nu gaat gebeuren weet nog niemand. Wethouders Koops laat ook op dit punt bijzonder weinig concrete oplossingen horen en dat baart ons grote zorgen. Er moet minstens duidelijkheid zijn over het tijdspad.”

GroenLinks gaat nu zelf afdwingen, dat de commissie de volgende keer bij elkaar komt om hierover te spreken. GroenLinks zal dan ook vragen om een duidelijke bestuurlijke planning, zodat gemeenteraad en Amstelveners weten wanneer welke stap gezet gaat worden en wanneer zij hun stem kunnen laten horen. “Ook inwoners moeten volop de kans krijgen mee te denken en niet op het laatst allerlei plannen er doorgedrukt krijgen,” aldus de GroenLinksers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.