Bijgewerkt: 30 september 2023

GroenLinks-Amstelveen wil duidelijkheid voor de Schildersbuurt

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
25-06-2014

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen heeft verbaasd kennisgenomen van het recente interview met wethouder Raat, waarin hij uitbreiding van het Stadshart over de Schildersbuurt 'onbespreekbaar' noemt. De fractie is blij voor de bewoners, maar de uitspraken doorkruisen eerdere afspraken die in de gemeenteraad gemaakt zijn. Onduidelijkheid blijft.

In een interview met Dichtbij heeft wethouder Raat gemeld, dat uitbreiding van het Stadshart ten koste van de Schildersbuurt voor hem onbespreekbaar is. GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars: “Ik zit wel met dit dossier in mijn maag. Laat ik voorop stellen, dat het voor de bewoners in de Schildersbuurt belangrijk is om te weten waar ze aan toe zijn. Het college van B en W gaat niet meewerken aan de sloop van hun huizen en daar was nog steeds veel onrust over. Dat die onrust nu over lijkt te zijn is veel waard, maar stelt me nog niet gerust.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Het is volgens GroenLinks-Amstelveen bestuurlijk gezien namelijk een vreemde gang van zaken. Vorig jaar, na alle oproer, heeft de hele gemeenteraad gezegd, dat er opnieuw in een zeer zorgvuldig proces tussen Unibail-Rodamco en de bewoners gekeken moest worden naar het vervolg. Die gesprekken lopen nog. “Dit soort uitspraken gaan dan weer als een olifant door een porseleinkast, dat geeft het geen faire kans, en als eigenaar van het Stadshart is Unibail ook een belangrijke partij in de stad. Ik heb ook wisselende geluiden van de bewoners gekregen over, hoe die gesprekken verliepen, maar we hebben als gemeente afgesproken, dat we eerst op de uitkomst wachten, voordat we conclusies trekken. En nu blijft de vraag boven de markt hangen wat er nog wél in de Schildersbuurt mag straks,” aldus Boomgaars. In de aankomende gemeenteraadsvergadering zal GroenLinks mondelinge vragen stellen over dit onderwerp aan de wethouder.

Waarom is er nu blijkbaar geen vertrouwen meer in het proces tussen bewoners en Unibail? Waarom dit standpunt op dit moment in het proces? Een belangrijke partner wordt weer gefrustreerd. En dan is het nu ook tijd voor hom, of kuit voor de Schildersbuurt. Geen onteigening was GroenLinks het al mee eens, geen sloop van woningen is ook duidelijk, maar zegt de wethouder hiermee ook, dat hij onder geen enkele omstandigheid mee zal werken aan de sloop van ook maar één huis en geen enkele bestemmingsplanwijziging zal ondersteunen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.