Bijgewerkt: 28 september 2022

GroenLinks-Amstelveen vraagt verlaging eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-12-2016

Ook in Amstelveen wijzen veel mensen met lage middeninkomens Hulp in de Huishouding af vanwege de te hoge eigen bijdrage. GroenLinks-Amstelveen wil, dat deze bijdrage wordt verlaagd.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzocht, of Amstelveners die hulp nodig hebben, deze hulp ook daadwerkelijk bij de gemeente aanvragen. En het blijkt, dat 31 mensen in de afgelopen twee jaar de hulp weer hebben opgezegd, omdat de eigen bijdrage voor hen te hoog is geworden. Stieneke Kruijer raadslid: ‘Ik denk, dat deze groep het topje van de ijsberg is. We weten nu hoeveel mensen hebben opgezegd. Er zijn ook Amstelveners die de hulp niet aanvragen, omdat ze weten dat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. En mensen die in financiële problemen komen vanwege de eigen bijdrage. In Amsterdam is onderzocht, dat het vooral mensen uit de lage middeninkomens zijn die vanwege de kosten ‘zorgmijders’ zijn.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Stieneke Kruijer, gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks heeft de wethouder gevraagd om, net als in Amsterdam, de inkomensgrens voor de eigen bijdrage te verhogen. Voor mensen met een minimuminkomen zijn er al compenserende maatregelen beschikbaar. Mensen met een laag middeninkomen gaan door het optrekken van de inkomensgrens minder eigen bijdrage betalen. Stieneke Kruijer vindt het zeer zorgelijk, dat er mensen zijn in onze gemeente die wel recht hebben op hulp, maar deze afwijzen vanwege de te hoge kosten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.