Bijgewerkt: 30 september 2023

GroenLinks-Amstelveen vraagt naar beveiliging persoonsgegevens

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
05-12-2013

Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) is het systeem voor het uitwisselen van gegevens over uitkeringsvertrekking en handhaving. Bij de invoering van dit systeem stelde GroenLinks vragen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 27 november 2013 over de beveiliging van de persoonsgegevens. Wethouder Groot verzekerde toen, dat Suwinet uitsluitend in een beveiligde situatie zou worden gebruikt.

Het is volgens GroenLinks ontzettend belangrijk, dat zulke gevoelige informatie goed beveiligd is. Dorien Mijksenaar (raadslid GroenLinks-Amstelveen) maakt zich echter zorgen nu uit onderzoek van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt, dat slechts 4% van de gemeenten alle maatregelen heeft getroffen, die moeten voorkomen, dat persoonsgegevens van burgers worden geraadpleegd zonder, dat daarvoor een goede reden is. 13% van de gemeenten heeft zelfs geen enkele maatregel getroffen.

 mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Mijksenaar stelt haar vragen over Suwinet en de maatregelen die gemeenten moeten treffen om te voorkomen, dat persoonsgegevens van burgers worden geraadpleegd zonder, dat daar een goede reden voor is


Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer ongerust over deze cijfers en heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geïnformeerd over de resultaten. Het CBP heeft de mogelijkheid om gemeenten, die niet voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens, een dwangsom op te leggen.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Groot vindt het belangrijk, dat de gegevens goed beveiligd zijn. Volgens hem in Amstelveen speelt deze problematiek niet. Op de vraag, of Amstelveen daarmee behoort tot de 4% van gemeenten die aan alle zeven normen voldoen, komt hij schriftelijk terug


GroenLinks heeft hierover in de commissie vragen gesteld. Dorien Mijksenaar: “Wat voor acties onderneemt het college om de beveiliging van de persoonsgegevens te optimaliseren en een dwangsom te voorkomen?”.

De wethouder stelde daarop, dat de gemeente aan alle normen voor informatiebeveiliging voldoet en er op toeziet, dat eventuele noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd. Hij verwacht geen dwangsom. Op de vraag, of Amstelveen dan behoort tot de eerder genoemde 4% die alles op orde heeft, reageerde de wethouder met: “Dat denk ik wel”.

Suwinet?

Digitaal Klantdossier (DKD) is de term die gebruikt wordt binnen de Nederlandse overheid voor de verzameling gegevens die wordt bewaard door verschillende overheidsinstanties over werk en inkomen van burgers.

Voor de uitwisseling van de gegevens tussen de diverse instanties wordt een beveiligd landelijk netwerk gebruikt. Daarnaast is er een landelijk in de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) vastgelegd gegevensregister (SUWI Gegevens Register, SGR), waarin alle afnemende partijen staan geregistreerd. Omdat de afname van de gegevens allemaal via een centraal punt verloopt is er goed toezicht mogelijk op het gebruik van de gegevens

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

In oktober 2013 is via Suwinet van 810.739 Nederlanders één, of meer keer het Digitaal Klantdossier opgevraagd, door realtime digitaal gegevens op te vragen bij de Belastingdienst, BKR, DUO, GBA, GSD's, Kadaster, KvK, RDW, SVB en UWV.

Deze partijen kregen hiervoor in totaal 11.424.102 keer een informatieverzoek; een stijging van 5,41% ten opzichte van oktober 2012 (10.837.643 informatieverzoeken). 93,7% van deze informatieverzoeken van burgers en overheidsorganisaties is binnen 6
seconden beantwoord (norm is 95%).

74,58% van de gevraagde informatie ging naar Suwinet-Inkijk, waar 25.806 medewerkers van onder andere GSD’s, UWV, SVB, SIOD, IND, Bibob, deurwaarders, CVZ, Arbeidsinspectie, RMC en Interventieteams de informatie raadpleegden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.