Bijgewerkt: 25 september 2023

GroenLinks- meer groen op Stadsplein

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen / Amstelveenweb
17-01-2006

Afgelopen zaterdag op 14 januari 2006, gaf GroenLinks met de actie ‘Kerstboom eruit, de Beuk erin’ het startschot voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart.

Op het Stadsplein overhandigde lijsttrekker Sander Mager een 4 meter hoge beuk aan vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging en het wijkplatform Stadshart.

Sander Mager GroenLinks Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

Sander Mager lijsttrekker van GroenLinks-Amstelveen in actie op het Stadsplein


GroenLinks wil dat er veel meer groen komt op het Stadsplein. ‘Het Stadshart moet gaan kloppen! Het kan zo veel gezelliger. Het plein is nog steeds leeg, kil en saai. Het is de hoogste tijd dat we daar iets aan veranderen.’, aldus Mager.

Hans de Groot
(eigen collectie - 2006)

(vlnr) Hans de Groot, wethouder Paul Regouin, Dorien Mijksenaar (kandidaat GL) en Rina Steenkamp (kandidaat GL) luisteren naar de lijsttrekker


GroenLinks vindt dat de kwaliteit van de culturele instellingen en horeca veel beter tot zijn recht kan komen als het plein gezelliger wordt ingericht en ook meer benut.

In hun verkiezingsprogramma ‘Een Linkse Lente’ pleit GroenLinks naast meer groen, ook voor een jaarlijks groot cultureel festival en een actieplan ‘Stappen in Amstelveen’. Ook de slechte fietsvoorzieningen wil de partij graag aangepakt zien. Mager: ‘Bij het busstation en de bibliotheek zijn de fietsenstallingen echt een chaos. GroenLinks wil ondergrondse fietscarroussels, waar fietsen veilig, makkelijk en netjes in gestald kunnen worden’.

Sander Mager en Hans de Groot Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

Sander Mager overhandigde de beuk aan Hans de Groot, voorzitter van de winkeliersvereniging van het Stadshart


Tijdens de actie ging GroenLinks in gesprek met bezoekers van het Stadshart over hun wensen voor een bruisender plein. Dat leverde verrassende ideeën op.

Zo werd het idee van GroenLinks voor een nieuw openbaar vervoersknooppunt, waar al het openbaar vervoer samenkomt en waarmee een einde zou komen aan de situatie dat reizigers het hele plein over moet lopen om van tramlijn 5 over te stappen op een bus, verder uitgedacht. Dat leverde het idee op van een overdekte marktplaats op de plek van het huidige busstation.

‘Een buitengewoon creatief en interessant idee, daar gaan we verder mee!’, aldus GroenLinks-lijsttrekker Sander Mager.

Na de actie op het Stadsplein presenteerde GroenLinks-lijstrekker Sander Mager in het café van P60 het verkiezingsprogramma verder aan het aanwezige publiek.

P60 Amstelveen binnen
(eigen collectie - 2006)

Het café van poppodium P60Sander Mager P60 Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

GroenLinks-Amstelveen lijsttrekker Sander Mager tijdens de presentatie in P60Gerben Drost pvda
(eigen collectie - 2006)

Gerben Drost (2de van links) lijsttrekker van PvdA-Amstelveen was ook aanwezig in P60
"Een Linkse lente"
de speech van Sander Mager:

‘In Den Haag is een rechtse regering aan de macht. Het zal u niet verbazen: ik ben daar niet blij mee. Ik vind dat zij de verkeerde keuzes maken. Tegenstellingen worden vergroot: tussen arm en rijk, tussen autochtoon en allochtoon. Het nieuwe zorgstelsel brengt velen in de problemen. Door het kille vluchtelingenbeleid belanden duizenden gezinnen op straat.

Men zegt: ‘eigen schuld, dikke bult’, en laat daarmee duizenden mensen in de kou staan. Het lijkt of er een koude rechtse winter is neergedaald over Nederland.

Dit politieke klimaat zit mij dwars. Ik heb liever vandaag dan morgen een nieuwe regering. Daarom zou ik het geweldig vinden als wij op 7 maart kiezen voor een ándere samenleving. Met gelijke kansen op onderwijs, werk en zorg. Zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Meedoen is belangrijker dan veel geld verdienen. Armoede is onaanvaardbaar. Man én vrouw kunnen werken. Mensen zijn welkom en mogen zichzelf zijn.

Mensen krijgen de ruimte, ook letterlijk. We willen kunnen wandelen, fietsen, buitenspelen. Mensen hebben recht op schone lucht. Dieren zijn geen dingen maar hebben rechten. GroenLinks wil daarvoor zorgen, ook in Amstelveen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart kiezen we geen nieuwe regering, maar kunnen we een heel belangrijk signaal afgeven. Een signaal dat het echt anders móet! De afgelopen periode heeft GroenLinks voor het eerst deel uitgemaakt van het Amstelveense College. Op een aantal belangrijke punten heeft GroenLinks laten zien dat het ook echt anders kán.

Zo wordt er weer gebouwd in Amstelveen, niet alleen kantoren en villa’s, maar ook weer voor jongeren, ouderen en starters op de woningmarkt. Ook investeert de gemeente veel geld om het achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, het Amstelveense groen en clubhuizen niet alleen weg te werken, maar deze ook voor de toekomst veilig te stellen.

In de volgende raadsperiode liggen er tal van nieuwe uitdagingen. De A9 is dé bedreiging voor de leefbaarheid van Amstelveen, stadsvernieuwingsprojecten en huurliberalisatie mogen niet leiden tot minder sociale woningen of grote huurstijgingen en de Amstelveense economie kan wel een oppepper gebruiken.

GroenLinks kiest voor actieve betrokkenheid van burgers, voor solidair samen-leven in plaats van ikke-ikke-ikke, voor veel meer ruimte voor jongeren, voor genieten van het Amstelveense groen, voor schone lucht en voor betaalbaar wonen. GroenLinks maakt zich ook hard voor een eigentijdse kijk op cultuur, voor de versterking van de maatschappelijke functie van sport en beweging, voor de bereikbaarheid van Amstelveen, niet alleen per auto, maar ook per OV, fiets of te voet en voor innovatief ondernemerschap.

In dit verkiezingsprogramma laten we met onze progressieve keuzes zien dat het echt anders kan. Dat is volgens GroenLinks het beste signaal dat we lokaal af kunnen geven tegen het rechtse kabinet in Den Haag. ‘

Het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks vindt u hier


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.