Bijgewerkt: 2 oktober 2023

GroenLinks als enige partij zeer kritisch over golfbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-01-2006

De fractie van GroenLinks was dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur de enige fractie die uiterst kritisch was over de plannen voor een golfbaan ten oosten van Groenelaan.

Sander Mager
(eigen collectie - 2006)

GroenLinks lijsttrekker Sander Mager tijdens de campagne


Fractievoorzitter Sander Mager gaf aan dat GroenLinks altijd zeer kritisch staat tegenover ontwikkelingen in de Bovenkerkerpolder.
‘Behoud van het open, groene karakter van de polder is voor ons altijd het uitgangspunt geweest. Het verbaast ons dat er nu een Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van een golfterrein ligt. Dat is eigenlijk een stap te ver.

Immers, de Raad heeft nog nooit een visie vastgesteld wat wel en niet gewenste functies in de polder zijn. We realiseren ons dat niets doen in de polder, betekent dat het landschap ook zal veranderen, alleen heb je er dan geen grip op. De vraag is nu of een golfbaan ondersteunend kan zijn aan het open, groene karakter van de polder.’


GroenLinks is niet mordicus tegen een golfbaan, maar stelt wel harde eisen. De partij maakt zich de meeste zorgen over lichtvervuiling en de aanleg van infrastructuur. Bij de golfbaan in Duivendrecht klagen omwonenden met name over de verlichting van de baan met grote lichtmasten, die tot 11 uur ’s avonds aan zijn. GroenLinks vindt een dergelijke lichtvervuiling voor het landschap in de polder en de aanwezige weidevogels ontoelaatbaar. De partij wil dit opgenomen zien in de Nota van Uitgangspunten.

De Nota van Uitgangspunten is volgens GroenLinks op cruciale punten veel te vaag. Zo wordt nergens vastgelegd wat de maximale omvang is van het terrein en van de voorzieningen op het terrein. Onduidelijk is dus hoe groot bijvoorbeeld de horeca kan worden.

Opvallend is dat in de Nota van Uitgangspunten aangegeven is dat horeca verbonden dient te zijn aan het golfcentrum, oftewel dat alleen golfers gebruik maken van de horeca.

GroenLinks wees er echter op dat bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen wel apart ruimte gereserveerd wordt voor bezoekers van alleen de horeca.
‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er straks ook nog feesten en partijen in de polder georganiseerd worden ’, aldus Mager.

Tenslotte stoort GroenLinks zich eraan dat onduidelijk is waar de toegangsweg naar het terrein zal komen en waar hoeveel parkeerplaatsen aangelegd mogen worden. Juist de gebouwen en de wegen betekenen volgens GroenLinks de grootste aantasting van het landschap.

GroenLinks wil garanties voor het behoud van open zichtlijnen en de partij wil daarom dat de Nota van Uitgangspunten op deze punten wordt aangepast.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.