Bijgewerkt: 17 juni 2024

Groen licht voor ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Aalsmeer en Amstelveen
17-02-2012

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 17 februari 2012 'JA' gezegd tegen de ambtelijke samenvoeging met buurgemeente Amstelveen. Al eerder, op 8 februari, nam de gemeenteraad van Amstelveen een unaniem positief besluit. Beide organisaties zullen samensmelten tot één nieuwe ambtelijke organisaties die voor beide gemeenten alle ambtelijke taken uitvoert. Landelijk gezien is dit de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten, waarbij beide gemeentebesturen blijven bestaan.

De voorgenomen samenwerking levert een win-win situatie op: er wordt bespaard op de uitvoeringskosten en het niveau en de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening worden geborgd. Daarnaast maken beide ambtelijke organisaties zich op om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het raadhuis van Aalsmeer op de Drie Kolommenplein 1


‘In tijden van bezuinigingen, opgelegd door het Rijk is het verstandig om een robuuste organisatie op te bouwen’ zegt burgemeester Van Zanen van

Amstelveen. “Onze ambtelijke capaciteit is nu nog voldoende, maar de druk van buiten neemt toe. Met deze samenwerking wordt onze organisatie minder kwetsbaar door de beschikbaarheid van meer expertise” vult burgemeester Litjens van Aalsmeer aan.

Beide gemeenten blijven bestaan

Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen gemeenteraad en een eigen college van B en W. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten wordt vanaf 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen.

Aalsmeerse ambtenaren worden vanaf 1 januari 2013 Amstelveense ambtenaren. De nieuwe organisatie gaat praktisch alle taken uitvoeren voor beide gemeenten. Delen van het Aalsmeerse ambtenarenapparaat zullen vanaf de zomer 2012 stap-voor-stap overgaan.

raadhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het raadhuis van Amstelveen


Publieksbalie in Aalsmeer

Voor de burger verandert er niets. In Amstelveen blijft alles bij het oude. Ook Aalsmeerse burgers zullen in het overgangsjaar 2012 en na de samenvoeging geen negatieve aspecten bemerken van de samenvoeging. Zij zullen, net als nu het geval is, terecht kunnen bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Aalsmeer, voor alle dienstverlening (denk hierbij aan paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, WMO-voorzieningen et cetera).

Unieke samenwerking

Er zijn meerdere gemeenten in Nederland die op verschillende fronten met elkaar zijn gaan samenwerken. De samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is uniek door de grootschaligheid in combinatie met een vergaande uitvoering van taken.

Aalsmeer heeft ruim 30.000 inwoners en Amstelveen ruim 83.000. Bij andere gemeenten die zijn gaan samenwerken, zijn de getalsverhoudingen anders (zoals bij Groningen (ruim 190.000) en Ten Boer (ruim 7.000 inwoners) of is er sprake van veel kleinere inwonersaantallen (zoals bij de BEL combinatie, bestaande uit Blaricum, Eemnes en Laren, samen ongeveer 30.000 inwoners).

Daarnaast is de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer zeer vergaand. De nieuwe organisatie gaat praktisch alle taken uitvoeren voor beide gemeenten. Bij andere organisaties met een groter inwonersaantal (bijvoorbeeld Enschede (een kleine 158.000) en Losser (een kleine 23.000) is er sprake van een minder vergaande samenwerking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.