Bijgewerkt: 3 oktober 2023

'Groei van Schiphol is voorbarig'

Nieuws -> Schiphol

Bron: Stichting Natuur en Milieu / Rijksoverheid
21-08-2010

Reactie van de Stichting Natuur en Milieu op het Alders-advies

Voorzitter Alders van het Schiphol-overleg rekent zich al rijk met een nieuw systeem om de geluidhinder van het vliegverkeer in de hand te houden. Hij gaat er vanuit, dat in het nieuwe systeem Schiphol kan groeien zonder extra geluidsoverlast voor omwonenden.

Stichting Natuur en Milieu vindt deze conclusie veel te voorbarig en stelt, dat in het nieuwe systeem omwonenden veel minder zekerheid en bescherming hebben tegen de geluidsoverlast van Schiphol. In het nieuwe stelsel mogen omwonenden niet meer last van geluid hebben, dan in het oude systeem. Dat klinkt goed, maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Het nieuwe stelsel borgt alleen dat het totaal aantal mensen en huizen dat blootstaat aan zware geluidsbelasting in de directe omgeving van Schiphol niet groter mag zijn dan voorheen.

Kaagbaan Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Een vliegtuig van KLM start op de Kaagbaan in 2007


De verdeling van de geluidsoverlast over de regio is minder goed geregeld. Dat betekent, dat mensen veel meer onzekerheid hebben over wat zij gaan merken van Schiphol in de toekomst. Gebieden die nu nog weinig geluidsoverlast ondervinden, zouden in de toekomst alsnog onder een vliegroute kunnen komen te liggen. Bovendien biedt het nieuwe stelsel minder waarborgen voor de woongebieden verder weg van Schiphol, zoals de omgeving van Castricum of Leiden.

In het experiment van Alders mag Schiphol eerst groeien van 420.000 naar 510.000 vliegtuigen per jaar. ‘Het vliegverkeer zit de komende jaren nog ver af van het afgesproken maximum van 510.000 vluchten.


In het voorgenomen experiment kan dan ook niet getoetst worden, of dit nieuwe stelsel mensen net zo goed beschermt tegen geluidsoverlast als het oude stelsel,’ - zegt Maarten van Biezen, teammanager Mobiliteit van Natuur en Milieu.

Evaluatie

Bij de evaluatie na het eerste jaar zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan:

'- De mogelijkheden voor en de effecten van het vergroten van het aandeel landend verkeer op de Polderbaan tijdens landingspieken (2 landingsbanen), waarbij ook de Zwanenburgbaan is ingezet voor landend verkeer. In de huidige situatie is het aandeel 40%. De ambitie is om te komen tot een norm van 45%.'

Volgens het advies-'Strikt geluidspreferent vliegen leidt tot de minste geluidhinder voor de omgeving. Op deze manier wordt het totaal aantal geluidgehinderden geminimaliseerd.'

Boeing Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een Boeing-737 (PH-BXN) van KLM wordt naar de gate gesleept op Schiphol


Baangebruik

Schiphol gebruikt de Zwanenburgbaan en de Polderbaan al jaren voor starten en landen, dus wat de nieuwe proef betreft er is geen grote doorbraak in verband met beperking van geluidoverlast voor de omwonenden. Wat opvallend is, dat over de vaste bochtstraaltechniek wordt niet meer gesproken in de brief.

Door deze techniek te gebruiken, tijdens de uitvliegroute gaan de vliegtuigen nauwkeuriger vliegen door gebruik te maken van een vaste bochtstraal en daardoor wordt de hinder voor omwonenden ook minder.


In een brief van 20 augustus 2010 van minister Eurlings naar de Tweede Kamer staat wel, dat de 'Experiment vaste bochtstraal techniek Schiphol' (pdf) wordt voortgezet en de nachtprocedures worden verlengd.


In het bovengenoemde experiment zal de gehele KLM vloot (exclusief de Boeing 747 en Fokker toestellen) de vaste bochtstraal techniek toepassen. Na publicatie in de luchtvaartgids zullen ook andere luchtvaartmaatschappijen de techniek toepassen. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2011 plaatsvinden. Lees de volledige Alders advies brief: Advies over het experiment voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol (pdf 60 pagina's)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.