Bijgewerkt: 15 april 2024

Griepvaccinatie 2007 in Amstelveen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Nivel / Wikipedia / Amstelveenweb.com
08-11-2007

De griepvaccinatie gaat weer van start. Vorig griepseizoen haalden ruim drie miljoen mensen een griepprik. De vaccinatiegraad in de totale bevolking was iets hoger dan in 2005.

Griepprik

Griep blijft vooral voor mensen met een verminderde weerstand een gevaarlijke ziekte. Risicogroepen kunnen daarom ieder najaar bij de huisarts een gratis griepprik halen, want de ziekte komt vooral voor in het najaar en de winter. In 2005 werd nog 23% van de Nederlandse bevolking aangemerkt als hoogrisicopatiënt, in 2006 is dit 24,3%, van wie driekwart is gevaccineerd. Bij de totale bevolking is de vaccinatiegraad iets gestegen doordat de hoogrisico populatie veel groter is geworden: 18,1% van de Nederlanders is gevaccineerd.

Influenza Amstelveen
(Wikipedia - 2007)

Het 3D model van het influenza virus


In 2005 was dit nog 17,7%. Bij de hoogrisicopatiënten is de vaccinatiegraad echter wel iets gedaald, van 76,9% in 2005 naar 74,5% in 2006. Deze daling was te zien in alle groepen patiënten, behalve in de relatief kleine groep patiënten met chronische nierinsufficiëntie. De vaccinatiegraad was het hoogst onder patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes en 65-plussers met een medische indicatie.

Gratis vanaf 60 jaar + risicogroepen

De vaccinatie wordt uitgevoerd door de huisarts volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Vanaf najaar 2008 wordt de leeftijd voor een gratis griepprik verlaagd van 65 naar 60 jaar. Dit naar aanleiding van een advies van de gezondheidsraad. Omdat uit onderzoek is gebleken dat griep ook bij gezonde mensen tussen de 60 en 65 jaar kan leiden tot meer huisartsenbezoek, ziekenhuisopnames en sterfte.

Linh (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg)

De Nederlandse overheid wil de bevolking zo goed mogelijk beschermen tegen griep. Daarom is het belangrijk te weten hoe groot de totale hoogrisicogroep is en hoe hoog de vaccinatiegraad van de verschillende groepen hoogrisicopatiënten in 2006. Sinds 1996 wordt binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) de vaccinatiegraad bijgehouden. Ieder jaar wordt geëvalueerd hoeveel patiënten volgens de richtlijnen in aanmerking komen voor vaccinatie, en welke van deze patiënten gevaccineerd worden. Aan de griepmonitor werken 72 huisartspraktijken mee, met 283.270 patiënten.

Influenza Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Bij de Amstelveense huisarts dr Hofman krijgt een risicogroep patiënt een griepprik


Wat is griep?

Echte griep of influenza is een ziekte die veroorzaakt wordt door het influenzavirus. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheid achtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus.

Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij bejaarden. Elk jaar krijgen ongeveer 80.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 1000 tot 2000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen: ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.