Bijgewerkt: 17 juni 2024

Greenport-overheden investeren miljoenen in topsector Tuinbouw

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Holland
17-01-2012

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen staat voor een uitdagende opgave de komende jaren. Zij wil haar leidende economische betekenis zien vast te houden en haar toppositie op het gebied van kennis, innovatie en duurzaamheid zien uit te bouwen.

De Greenport Holland-overheden zetten samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de schouders onder de uitvoeringsagenda 2012-2016 om die ambitie te realiseren. De overheden doen de komende jaren forse investeringen om deze topsector te stimuleren. Het topteam T&U is verheugd over deze steun vanuit de regionale overheden. Nadat bekend is hoeveel de rijksoverheid bijdraagt aan de topsectoren, gaan zij aan de slag met de uitvoering van de projecten.

Investeringen in kennis & innovatie

De Uitvoeringsagenda Topsector T&U is door de regionale overheden aangegrepen om te kijken waar investeringsmatches tussen projecten uit de uitvoeringsagenda en regionale projecten kunnen plaatsvinden. Voor de komende jaren zijn investeringen mogelijk op de kennis & innovatie thema's 'gezondheid': € 2,65 miljoen, 'ruimte & bereikbaarheid': € 29,3 miljoen en 'duurzaamheid': € 39,22 miljoen.

Voor het thema 'internationalisering'  gaat om vooral om investeringen in menskracht. Ook leveren de greenport-overheden een investering van € 10 miljoen voor het thema 'Holland Branding' om het Nederlandse tuinbouwcluster internationaal op de kaart te zetten. Naast deze investeringen, staan er de komende jaren ook regionale fysieke investeringen van meer van € 2 miljard op stapel, zoals wegen, multimodale knooppunten en ruimtelijke ontwikkeling.

Aalsmeer Amstelveen
(Foto FloraHolland - 2011)

Een van de afmijnzalen van FloraHolland in Aalsmeer, tribune G met projectieklokken. Afmijnen betekent om tijdens een veiling 'mijn' roepen en koper te worden van in dit geval een partij bloemen


Human Capital

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ondernomen voor projecten op het gebied van Human Capital agenda (onderwijs en arbeidsmarkt), zoals de Greenport Horti Campus Westland-Oostland, Treeport Brabant, Campus Venlo, Agro Opleidingshuis Betuwse Bloem, Innovatieplatform Biobased & Agribusiness Noord-Nederland, Flower Valley Aalsmeer en Agritech campus Noord-Holland Noord.

Hiermee wordt de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd en de aantrekkingskracht van de sector vergroot door het verbeteren van het beroepsperspectief en het vakmanschap. Met de investeringen in kennis & innovatie en Human Capital heeft Greenport Holland een sterke basis om haar toppositie verder te versterken.

Faciliteren en stimuleren

De Greenport Holland-overheden, onder leiding van de burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak, zetten zich gezamenlijk in om te komen tot een consistente overheidsinzet (rijk, provincies en gemeenten) ten behoeve van een sterk en vitaal tuinbouwcluster. De overheden doen dit in nauwe samenwerking met het Greenport Holland bedrijfsleven, en in overleg met de kennisinstellingen.

Niet voor niets wordt binnen deze topsector gesproken over de 'gouden driehoek' om de uitstekende samenwerking te illustreren tussen deze drie partijen. Ook Minister Maxime Verhagen van het ministerie van EL&I, die de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen als één van de topsectoren heeft aangewezen, liet zich op 16 januari 2012 lovend uit over de gezamenlijke inspanning van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. "De samenwerking tussen onderzoekers, overheid en de ondernemers heeft resultaat", liet hij weten. De rol van de Greenport-overheden is om de agenda van de tuinbouwsector en de concrete uitvoeringsprojecten te faciliteren en te stimuleren.

Via de thema's ruimte & bereikbaarheid, kennis & innovatie, verduurzaming, internationalisering en arbeidsmarkt zetten de overheden de lijnen uit om zo een forse bijdrage te leveren aan een internationaal sterk concurrerend cluster. Deze thema's worden nader uitgewerkt in vier innovatieprogramma's. Greenport Holland richt zich daarbij niet op een nieuwe visie, maar juist op concrete uitvoeringsprojecten. Op www.greenportholland.com staat alle informatie over de Uitvoeringsagenda 2012-2016 van de  topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en over Greenport Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.