Bijgewerkt: 20 juli 2024

Greenport Aalsmeer wil ongestoorde logistieke verbinding naar Schiphol

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Green Park Aalsmeer
14-10-2010

Gedeputeerde Bond van de Provincie Noord-Holland sprak tijdens de internationale Horti Fair op 13 oktober 2010 over de innovatieve ontwikkelingen  binnen de Greenport Aalsmeer. Gedeputeerde Bond: ‘Greenport Aalsmeer maakt zich hard voor een ongestoorde logistieke verbinding van de bloemenveiling Aalsmeer naar Schiphol’.

Wethouder Verburg (gemeente Aalsmeer) sprak namens de aandeelhouders van Green Park Aalsmeer over het belang van de Greenport voor de gehele sierteeltsector. Green Park Aalsmeer, het bedrijventerrein gericht op de bloemen- en sierteeltsector heeft 4 ha m² grond verkocht, er 3 ha. in optie en er is 10 ha. direct uitgeefbaar.

Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. Een Greenport is een tuinbouwcentrum van nationaal belang, met een stevige positie op de wereldmarkt en internationale concurrentiekracht. In een Greenport zijn  productietuinbouw, agribusiness en de daaraan verbonden logistieke- en dienstverlenende bedrijvigheid geconcentreerd.

Greenport Aalsmeer is  één van ’s werelds grootste logistieke- en handelscentra op het gebied van sierteeltproducten. Met  ruim 43.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde voor alleen de sierteelt van  meer dan 585 miljoen euro, is deze Greenport een tuinbouwcentrum van wereldbelang.

Regionale samenwerking is essentieel om duurzaam en internationaal te kunnen concurreren,  de innovatiekracht te vergroten en het imago van de hele sector te verbeteren. In Greenport Aalsmeer werkt al een groot aantal partijen samen onder het motto ‘verbinden en versterken’. Aansprekende resultaten van de laatste maanden zijn de subsidie voor de aanleg van een ongestoorde vrachtverbinding, OLV Greenport, van de bloemenveiling naar Schiphol en het project Bloomin’Holland.

Bond Amstelveen
(Foto Green Park Aalsmeer - 2010)

Vlnr.: Jaap Bond, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland en wethouder Ad Verburg van Aalsmeer op de internationale Horti Fair (RAI in Amsterdam) op de stand van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.


Bloomin’Holland

Bloomin’Holland wordt een permanente wereld met een passie voor bloemen. Daar ontmoeten mensen elkaar, rijzen ideeën, wordt kennis uitgewisseld en ontstaan trends. Bloomin’Holland wordt een plek waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en markt elkaar ontmoeten en zal bijdragen aan krachtenbundeling in de sector.

Aalsmeer en omgeving zullen door deze ontwikkeling een blijvend prominente plek in de sierteeltbranche kunnen behouden. Onderdeel van Bloomin’Holland is het themapark, hét kennis- en belevingscentrum van de sierteeltsector. Twee paviljoens van dit themapark zullen te zien zijn tijdens de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in Venlo. Na afloop van de Floriade worden deze paviljoens weer opgebouwd in Aalsmeer.

Greenport Aalsmeer een samenwerking van bedrijfsleven en overheid

In Greenport Aalsmeer werken aan een vitale ruimtelijke en economische toekomst voor de bloemen- en plantensector: de provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam,  gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer,  Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn,  Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Kamer van Koophandel Amsterdam, LTO Noord-Glaskracht, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en FloraHolland vestiging Aalsmeer.

Green Park Aalsmeer

Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Bloomin’Holland en Green Park Aalsmeer bevinden zich direct naast bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. Door aansluiting op de nieuwe N201 is Green Park Aalsmeer uitstekend bereikbaar en slechts vijf minuten rijden van Schiphol. Er zijn kavels beschikbaar. Een deel van het gebied is ook beschikbaar voor vestiging van lokale ondernemers buiten de sierteeltsector uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. www.greenparkaalsmeer.com  ‘Where business blooms’ www.bloominholland.comAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.