Bijgewerkt: 17 juni 2024

Greenport Aalsmeer op Internationale Horti Fair 2011

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Aalsmeer
07-11-2011

De 'boegbeelden' Jaap Bond (gedeputeerde Provincie Noord-Holland) en Pieter Litjens (burgemeester gemeente Aalsmeer) spraken op 3 november 2011 op de Horti Fair, de grootste internationale vakbeurs in de tuinbouw, over de kracht van Greenport Aalsmeer.

De bijeenkomst vond plaats in de stand van Green Park Aalsmeer, waarbij directeur Gregor Heemskerk, aan beide ‘boegbeelden’ stellingen en vragen voorlegde over Greenport Aalsmeer en de ontwikkelingen in de regio.

Horti-Fair
(Foto Greenport Aalsmeer - 2011)

Vlnr.: De sprekers Gregor Heemskerk, directeur van Green Park Aalsmeer, Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland en Pieter Litjens burgemeester van de gemeente Aalsmeer op HortiFair


Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland: “De glastuinbouw is een zeer belangrijke economische sector voor Noord-Holland. Daarom heeft de provincie ook 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer. Daarnaast verbetert de provincie de bereikbaarheid van de Greenport met de aanleg van de nieuwe N201 en de ongestoorde logistieke verbinding als innovatie op bereikbaarheid.”

Pieter Litjens, als voorzitter van de Stichting Bloomin’Holland en vice-voorzitter van Greenport Aalsmeer liet weten: “met Bloomin'Holland krijgt niet alleen Greenport Aalsmeer een publiekstrekker van formaat: de sierteeltsector krijgt er een internationaal werkende marketingmachine bij! “

Greenport Aalsmeer

Rond Aalsmeer hebben sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zich geconcentreerd tot één van grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten ter wereld. Overheid en bedrijfsleven werken samen om de kracht van Greenport Aalsmeer te behouden en te versterken voor de Noord-Hollandse én Nederlandse economie.

42 miljoen bloemen en planten worden elke dag geleverd door 10.000 producenten uit 77 landen die via 125.000 transacties worden herverdeeld over 5000 groothandels die dit in 143 landen verdelen over alleen al 100.000 detaillisten in Europa.

Regionale samenwerking is essentieel om duurzaam en internationaal te kunnen concurreren,  de innovatiekracht te vergroten en het imago van de hele sector te verbeteren. In Greenport Aalsmeer werkt al een groot aantal partijen samen onder het motto ‘verbinden en versterken’. De thema’s waaraan wordt gewerkt zijn: Ruimte & bereikbaarheid, Kennis & Innovatie, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Imago & Positionering.

Aansprekende projecten zijn o.a. de 160 hectare herstructurering bij Rijsenhout, gecombineerd met 250 hectare nieuw glastuinbouwgebied in het project PrimAviera. PrimAviera als groei en schuifruimte in de Greenport Aalsmeer. Ook de aanleg van een ongestoorde vrachtverbinding tussen de bloemenveiling FloraHolland, Green Park Aalsmeer en Schiphol, de Green Life Sciences Hub (een platform waar onderwijs, onderzoek en vragen van ondernemers uit de groene sector samenkomen) en de vandaag ook op de Horti Fair vertegenwoordigde Innovatieklas voor MBO-HBO-WO en het project Bloomin’Holland.

Green Park Aalsmeer

Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Bloomin’Holland en Green Park Aalsmeer bevinden zich direct naast bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. Door aansluiting op de nieuwe N201 is Green Park Aalsmeer uitstekend bereikbaar en slechts vijf minuten rijden van Schiphol. Een deel van het plangebied is ook beschikbaar voor vestiging van lokale ondernemers buiten de sierteeltsector uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Er zijn nog kavels beschikbaar.

Bloomin’Holland

Bloomin’Holland, dat het kloppend hart van Green Park Aalsmeer zal worden,  is een plek waar business, publiek, ideeën, kennis en trends bij elkaar worden gebracht. Hier wordt een hoogwaardige omgeving gecreëerd die een beleving van de passie voor bloemen in zichzelf is. Een themapark waar de sierteeltsector zich kan positioneren en presenteren. Daar ontmoeten mensen elkaar, rijzen ideeën, wordt kennis uitgewisseld en ontstaan trends.

Bloomin’Holland wordt een plek waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en markt elkaar ontmoeten en zal bijdragen aan krachtenbundeling in de sector. Twee paviljoens van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 krijgen een plek als experience op het themapark: de dôme (Bloomin’Welcome) en kas van de toekomst (Bloomin’Future). Andere paviljoens kunnen zijn: Bloomin’Trade, Bloomin’You, Bloomin’Business en Bloomin’Better.

Greenport Aalsmeer een samenwerking van bedrijfsleven en overheid

In Greenport Aalsmeer werken de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn aan een vitale ruimtelijke en economische toekomst voor de bloemen- en plantensector: samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord Glaskracht en Naktuinbouw.

PrimAviera

PrimAviera is de vestigingslocatie voor ondernemers in de glastuinbouw in de Randstad binnen de Greenport Aalsmeer. In een dynamische omgeving vlakbij goede ontsluiting en de bloemenveiling FloraHolland biedt PrimAviera uitstekende vestigingsvoorwaarden. Glastuinbouwontwikkelingsgebied PrimAviera is een gezamenlijke ambitie van de gemeente Haarlemmermeer en ontwikkelingsmaatschappij Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland om een modern duurzaam glastuinbouwgebied te ontwikkelen bij Rijsenhout en Burgerveen. Er zijn nog kavels beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.