Bijgewerkt: 17 juni 2024

Greenport Aalsmeer investeert in biomassa

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Aalsmeer
23-02-2011

Greenport Aalsmeer investeert in een project, dat moet leiden tot de ontwikkeling van één of meer biomassacentrales en warmtenetten in Greenport Aalsmeer. Het project is een concrete vertaling van de duurzaamheidsambities van Greenport Aalsmeer en sluit aan op een reeds lopend demonstratieproject in de Haarlemmermeer en een recente haalbaarheidsstudie in Amstelveen.

De provincie Noord-Holland ondersteunt het project, omdat “bio-energie de concurrentiepositie van de regio versterkt én bijdraagt aan verbetering van het klimaat ”, aldus Gedeputeerde Jaap Bond. De ondersteuning vanuit de provincie vertaalt zich ook in een financiële bijdrage.

Bond Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Jan-Willem Groot (CDA) wethouder economische zaken, Jaap Bond (CDA) gedeputeerde, John Nederstigt (D66) Wethouder Duurzaamheid, Werk, ambassadeur Greenport Aalsmeer en Ulla Eurich (PACT) wethouder van Aalsmeer met de zogenaamde 'Groene Bak' met met sjaal en een voucher van 50.000 euro in het raadhuis van Amstelveen


Deze is maandag 21 februari 2011 symbolisch overhandigd aan bestuurlijke vertegenwoordigers, zoals John Nederstigt, ambassadeur van het duurzaamheidsprogramma van Greenport Aalsmeer.  “Greenport Aalsmeer investeert veel in duurzame initiatieven, omdat wij stellen dat duurzaamheid loont. Nu en in de toekomst. De ondersteuning van Gedeputeerde Bond voelt als erkenning van de  gezamenlijk ingeslagen weg” aldus John Nederstigt.

De resultaten van het project worden nog dit jaar opgeleverd. Onderdeel van het project is marktconsultatie, verkenning van samenwerkingsmogelijkheden en investeringsbereidheid bij geïnteresseerde investeerders. Wie dit kunnen zijn is één van de resultaten van het project, doordat in beeld wordt gebracht wat de wensen zijn van de huidige en toekomstige belanghebbenden en marktpartijen.

Mogelijke en wenselijke samenwerkingsvormen tussen bijvoorbeeld gemeenten, tuinders of energiebedrijven worden inzichtelijk gemaakt. Ook wordt duidelijk hoeveel elk van de partijen wil investeren.

Bond Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De 'Bond bus' voor het raadhuis. Deze bus voert gedeputeerde Jaap Bond tijdens zijn verkiezingsronde van stad naar stad. De tekst op de bus luidt: 'De Stem van Noord-Holland'


In het project wordt vastgesteld wat de bijdrage van biomassacentrales maximaal kan zijn voor de bestaande energiebehoefte in de tuinbouw en indien wenselijk ook daarbuiten. Bijvoorbeeld als warmtelevering aan woningen. Onderzocht wordt hoe warmtenetten optimaal de kansen voor biomassacentrales vergroten. De winst die daarmee geboekt kan worden bestaat onder meer uit een stabiele en betaalbare energieprijs voor de afnemers, reductie van CO2 uitstoot, productie van groene stroom en groen gas.

Tot slot is een belangrijk resultaat van het project dat een praktisch beheermodel wordt verkregen voor een biomassacentrale. Hierbij geldt dat het model winstgevend moet zijn en dat de winsten en risico’s op een transparante en eerlijke wijze worden verdeeld.

Gedeputeerde Jaap Bond kan niet wachten op de resultaten: “een kenniseconomie als de onze moet  vooroplopen met dit soort innovatieve duurzaamheidsprojecten.”

Over Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is een van de vijf Greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandel- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector.

In Greenport Aalsmeer werken aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector: de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, BloomingBreeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), LTO Noord-Glaskracht en NAK tuinbouw.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.