Bijgewerkt: 25 juni 2024

Gratis trainingen Veilig Ondernemen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-08-2009

Agressief gedrag en criminaliteit op de winkelvloer. Het komt helaas voor, ook in Amstelveen. Het heeft vele nadelige gevolgen voor het persoonlijk welzijn van de detaillisten en de continuïteit van de bedrijfsvoering. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk dat winkeliers en hun personeel zich weerbaar opstellen en weten hoe ze in dit soort situaties moeten handelen. Daarom stelt de gemeente in september en oktober twee gratis trainingen beschikbaar voor Amstelveense ondernemers of voor werknemers in de detailhandel.

Op dinsdag 8 september 2009 vindt de training plaats ‘omgaan met geweld en agressie’. Tijdens deze training krijgt de cursist handreikingen hoe te handelen bij dreigende situaties. Ruim een maand later op 13 oktober komt de gemeente met de training ‘Omgaan met overvallen’ waarin aandacht wordt besteed aan het nemen van maatregelen om overvallen te voorkomen en wat te doen als het onverhoopt toch gebeurt. Beide trainingen vinden plaats in het raadhuis.

De trainingen worden verzorgd door de Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en betaald door de gemeente Amstelveen. De cursussen passen binnen de concrete maatregelen om criminaliteit in de regio Amsterdam-Amstelland aan te pakken. In 2007 tekenden 17 partijen het Convenant Regionaalplatform Criminaliteitsbeheersing.

Voor meer details over de trainingen kijk op www.amstelveen.nl.

Op www.pca-amsterdam-amstelland.nl is informatie te vinden over de rol en de activiteiten van het Platform Criminaliteitsbeheersing in de regio Amsterdam-Amstelland (PCA).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.