Bijgewerkt: 25 juni 2024

Gratis cyberbijeenkomst op 15 februari 2024 in De Koepel Haarlem

Nieuws -> Technologie

Bron: PVO
01-02-2024

Samenwerking cruciaal voor bestrijding cybercrime bij MKB-bedrijven. Op 15 februari 2023 organiseert het Openbaar Ministerie (OM), Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVO Noord-Holland), en het landelijk programma Cybercrime en Gedigitaliseerde Criminaliteit de cybersessie "Slachtoffer in Beeld". Deze bijeenkomst, gericht op zowel mkb-ondernemers in Noord-Holland als op medewerkers van het OM en politie, heeft als doel ervaringen over cybercriminaliteit te delen en de noodzaak van samenwerking te benadrukken.

Toename slachtofferschap cybercriminaliteit. De aandacht en actiebereidheid bij Nederlandse bedrijven voor digitale veiligheid neemt toe. Wel onderneemt 1 op de 5 kleine mkb’ers nog altijd in het geheel geen actie om digitaal veilig te zijn. Dat blijkt uit een door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd onderzoek: Alert Online 2023.

Foto Amstelveen
(Bron PVO - 2024)

Spreker cyberslachtoffer Xander Koppelmans

Belang van de bijeenkomst. Het initiatief voor de bijeenkomst “Slachtoffer in Beeld” komt voort uit toenemende bezorgdheid van het Openbaar Ministerie over het groeiende aantal slachtoffers van cybercriminaliteit in het bedrijfsleven, gecombineerd met een lage meldingsbereidheid bij ondernemers. De bijeenkomst brengt het OM, politie en ondernemers samen om ervaringen te delen en het belang van samenwerking, meldingen en aangifte te benadrukken.

Sprekers en Programma. De bijeenkomst wordt ingeleid door Xander Koppelmans en Jildau Borwell. Koppelmans spreekt over zijn ervaring als ondernemer en slachtoffer, Borwell deelt uitkomsten van haar promotieonderzoek over de impact van cybercrime op slachtoffers. Verder is er een paneldiscussie met alle betrokken partijen, waarbij belangrijke kwesties met betrekking tot slachtofferschap, risico's en preventietips worden besproken.

Slachtoffer als ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundige Xander Koppelmans vertelt over de schokkende gevolgen van een cyberaanval voor zijn bedrijf, waardoor hij alles wat hij had opgebouwd met zijn bloeiende reclamebureau verloor. Bestanden, foto's, filmpjes – hele producties werden voor zijn ogen uitgewist. Ondanks zorgvuldige en weldoordachte beveiligingsmaatregelen werd zijn bedrijf slachtoffer van een cyberaanval.

Foto Amstelveen
(Foto PVO - 2024)

De Koepelgevangenis van Haarlem, in de volksmond ook wel de Koepel genoemd, is een voormalige strafgevangenis in de stad Haarlem. Het is in 2016 gesloten

De middag wordt geleid door Corien Fahner, plaatsvervangend hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Holland en lid van de Raad van Toezicht van het PVO Noord-Holland. Zij heeft een duidelijke boodschap voor ondernemers:

“Zorg dat je als ondernemer niet het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld hacking, ransomware of CEO-fraude, want dat zorgt voor veel schade en verdriet voor je onderneming en ook voor jou persoonlijk. Wees alert op deze vormen van fraude en neem maatregelen om je bedrijf te beschermen. Wij van het OM helpen graag, maar om de daders te kunnen pakken hebben we jullie nodig, dus doe altijd aangifte. Tijdens de bijeenkomst ‘Slachtoffer in Beeld’ delen we onze kennis met elkaar en dat is misschien wel de beste manier om cybercrime te voorkomen.“

Programma donderdagmiddag 15 februari 2024 van 13:30 – 17:00 uur

13:30 – 14:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee

14:00 – 14:15 uur: Opening en ontvangst door middagvoorzitter Corien Fahner

14:15 – 15:00 uur: Spreker Jildau Borwell

15:00 – 15:45 uur: Spreker Xander Koppelmans

15:45 – 16:00 uur: Pauze

16:00 – 16:30 uur: Stellingen en afsluiting Corien Fahner

16:30 – 17:00 uur: Netwerken

Locatie: De Koepel Haarlem, Koepelplein 1, 2031 WH Haarlem Aanmelden voor de gratis bijeenkomst kan via de website www.pvonh.nl

Over Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland. Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor de aanpak van (digitale) criminaliteit tegen het bedrijfsleven. PVO Noord-Holland is een initiatief van het georganiseerde bedrijfsleven (MKB, VNO-NCW, winkeliers en ondernemersverenigingen), 32 gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, brandweer en de provincie Noord-Holland. Met preventieve maatregelen, voorlichting, events en trainingen worden oplossingen aangereikt voor (digitale) veiligheidsrisico’s. De aanpak dient de economische belangen van ondernemers in Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.