Bijgewerkt: 21 juli 2024

Grap met historisch besef

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-03-2007

DoorHenk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Passanten van het borstbeeld van Martinair-oprichter Martin Schröder (1931), dat staat in de groenstrook aan de Amsteldijk-Zuid ter hoogte van Kruitmolen, moeten jongsleden weekeinde vreemd hebben opgekeken.

Martin Schroder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het beeldhouwwerk van Martin Schröder aan de Amsteldijk


Op de sokkel was een plakkaat aangebracht waarop verwijdering van het bronzen beeld werd aangekondigd. Het was een officiële kennisgeving van de afdeling veiligheid, kabinet en handhaving, ondertekend door burgemeester en wethouders.

Martin Schroder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De opgeplakte waarschuwing


'Een grap van iemand die de sticker op zijn eigendom direct aan de Amsteloever heeft aangetroffen,' aldus gemeentesecretaris R. Schurink desgevraagd. 'We handhaven momenteel in het groen tussen Amstelwater en de weg.'

De grappenmaker kan het nodige gevoel voor historisch besef niet worden ontzegd, hoewel mag worden betwijfeld of hij of zij zich dat bewust is geweest. De geschiedenis rond het borstbeeld van de luchtvaartpionier is een vileine. Het toenmalige (VVD-CDA-PvdA) college van B & W kreeg het beeld begin 1998 geschonken door Schröder’s vriend en makelaar Cor van Zadelhoff onder voorwaarde, dat het geplaatst zou worden nabij het geboortehuis van Schröder aan de Amsteldijk-Zuid, de huidige plek. Aanleiding was het veertigjarige jubileum van Schröder’s luchtvaartmaatschappij.

Om onduidelijke redenen hielden B & W de schenking maandenlang voor zich. Pas in de week voor de onthulling eind mei 1998, waarbij zelfs het Koninklijke Huis was vertegenwoordigd in de persoon van Prins Bernard, werden de gemeenteraadsleden in beslotenheid geïnformeerd. De uitnodiging voor de feestelijkheden hadden ze toen al in de bus. De raad voelde zich overvallen.

Uit protest ontbraken alle raadsleden tijdens de onthulling die nota bene door Schröder zelf werd verricht en waarvoor nog geen vergunning was verstrekt. Van het college was de christendemocraat Casper Stevens absent. De andere wethouders en toenmalig burgemeester H. Kamphuis waren wel aanwezig.

In de weken die volgden moest het college diep door het stof. Om te verklaren waarom de raad pas zo laat werd geïnformeerd werd gesteld dat langs de Amstel een afgietsel stond, à zesduizend gulden, en dat het origineel (à 30.000 gulden) in het hoofdkantoor van Martinair zou komen te staan.

Hoewel deze bewering werd gestaafd door een verklaring van de kunstenaar Pieter de Monchy, kwam het de raad nogal gekunsteld over omdat daarmee ook de meldingsplicht voor de schenking aan de raad werd omzeild. De raad veronderstelde een een-tweetje tussen de initiatiefnemer en het college omdat het eren met beelden van nog levende personen zeer ongebruikelijk is. Ook werd gewezen op de kosten voor onderhoud.
Na het nodige 'politiek wapengekletter', waarbij zelfs het weigeren van het beeld aan de orde kwam, werd een en ander in den minne geschikt. Het college maakt excuses en 'betreurt' het niet tijdig informeren van de raad. Datzelfde jaar werd het beeld tijdens de luilakviering besmeurd met lichtblauwe verf. De schoonmaakkosten kwamen voor rekening van de gemeente.

Wie is Martin Schröder?
Als oprichter van luchtvaartmaatschappij Martinair is Schröder een bekendheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Hij richtte in 1958 Martin’s Air Charter op, waarmee hij toeristische vluchten boven Nederland maakte. Twee jaar later kocht hij zijn eigen DC-3, om toeristen naar zonnige Spaanse bestemmingen te vliegen. In 40 jaar bouwde hij Martinair uit tot een belangrijke speler in de luchtvaart. In 1998 vertrok hij bij het bedrijf. Sindsdien vervult de 1,97 meter lange ondernemer een aantal commissariaten en nevenfuncties. Waaronder tot voor kort dus het voorzitterschap van de raad van commissarissen van detacheerder DPA Flex.

Externe link: Wikipedia Martinair

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.