Bijgewerkt: 25 mei 2024

Golfodrome in Amstelveen

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
17-12-2005

Loogman Vastgoed BV heeft medio 2005 een plan voor een golfcentrum .in de gemeente Amstelveen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen dinsdag heeft het college de nota van uitgangspunten van dit golfcentrum vastgesteld en zal deze begin volgend jaar aangeboden worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring Een interview niet de initiatiefnemers.

Tineke en Ger Loogman zijn 'fervente golfers. Met name Tineke heeft met haar lichamelijke beperking (zij mist haar linker onderarm) de afgelopen periode behoorlijk van zich laten horen door haar goede resultaten in het gehandicaptengolf. Dit jaar werd zij Nederlands kampioene en eindigde zij als tweede tijdens het 'Europees kampioenschap.

Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (N.G.G.) en voorzitter van de sportcommissie van de European Disabled Golf Association(E.D.G.A.).
In die hoedanigheid komt Tineke op menig golfbaan. Om haar favoriete sport te oefenen is ze aangewezen op de regio Amsterdam en is het zelfs zo, dat zij haar thuisbasis heeft in Heemskerk. Dit omdat een goede oefenbaan ontbreekt binnen de regio. Mede hierdoor ontstond dan ook het plan om te kijken of er binnen Amstelveen mogelijkheden waren tot het ontwikkelen van een golfcentrum.

Samen met haar man Ger Loogman, eigenaar van Loogman Tanken en Wassen en HuurEenBox, werden in het najaar van 2004 de plannen gemaakt en voorgelegd aan het college. Samen met de gemeentelijke projectmanager, wethouders en ambtenaren van de gemeente Amstelveen werd vervolgens gezocht naar een geschikte locatie. Een gebied in de Bovenkerkerpolder kwam uit dit overleg naar voren, als het meest geschikte gebied voor het realiseren van dit golfcentrum. In de toetsing is rekening gehouden met planologische-, ruimtelijke-, landschappelijke-, en stedenbouwkundige ontwikkelingen. De initiatiefnemers bevinden zich nu in de fase dat zij samen met de landschap- en golfbaanarchitecten hard werken aan het masterplan van dit golfcentrum.

Zij werken er naar toe dat begin 2006 de Milieu Effect Rapportage opgestart kan worden. In het derde kwartaal 2006 zal de artikel 19-procedure in werking gesteld moeten worden. Bij beide procedures, waar ook inspraak mogelijk is, zullen naast de gemeente Amstelveen ook Grontmij Nederland BV en Veenstra Adviesburo Golfterreinen betrokken zijn.

Het begon allemaal in november 2004 toen Tineke en Ger Loogman hun plannen op ambtelijk niveau bij de gemeente introduceerden. Vervolgens reageerde in januari 2005 het college positief op de initiatieven. Eerdere initiatieven ('94 en '99) strandden op onwil van de politiek ('te hoog ruitenbroekengehalte') of van grondeigenaren in het gebied. „De reden van de positieve reactie op dit initiatief, ligt in het feit dat het een heel reëel plan is, dat goed bij de gemeente Amstelveen past," licht Ger Loogman toen.

„Buiten het feit dat het golfcentrum een openbaar karakter zal krijgen, is de keuze voor golf als breedtesport, waarin ruimte is voor recreanten, jeugd, de topsporter en de golfer met een lichamelijke beperking een belangrijk pluspunt. Gezien de achtergrond van Tineke zal golf voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals dat tegenwoordig heet, voldoende aandacht krijgen in het nog te realiseren centrum."

Het nog op te richten golfcentrum, dat de naam Golfodrome Amstelveen zal krijgen, ligt ten oosten van de Groenelaan en Waardhuizen en omvat een terrein van circa 55 hectare. Het onder andere bestaan uit een ruim opgezet golf-oefencentrum, een negen holes par 27 golfbaan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. Tineke vult aan: „Het golf oefencentrum zal uniek in zijn soort zijn en zal drie tot vier keer groter van opzet zijn dan de reeds in Nederland bestaande golf-oefencentra.

Dit oefencentrum zal erg aantrekkelijk gemaakt worden voor iedereen. Voor jong en oud, beginners en gevorderden, topsporters en ook de nog niet-golfenden onder ons. Het zal een aanwinst worden voor Amstelveen." Na het doorlopen van alle procedures hopen Ger en Tineke Loogman dat er in het tweede of derde kwartaal van 2007 begonnen kan worden met het grondwerk dat ongeveer een jaar zal duren. Zij streven er naar om in 2008 een groot deel van het golfcentrum ( het oefencentrum en de kleine 9-holes golfbaan) te kunnen openen. De grote 9-holes golfbaan hopen zij het jaar erop te kunnen openen.

Het Golfodrome Amstelveen krijgt een aantal belangrijke doelstellingen. Het moet laagdrempelig worden en dus voor iedereen 'bereikbaar', het moet het ideale golfcentrum worden voor zowel recreanten, jeugd, topsporters en mensen met een lichamelijke beperking, binnen het concept moet ruimschoots de mogelijkheid geboden worden om in een relatief korte tijd op een plezierige en uitdagende manier met de golfsport bezig te zijn. Hierdoor moet in een belangrijke behoefte kunnen worden voorzien, aangezien veel mensen in onze huidige tijd, last hebben van 'tijdgebrek'. Tevens zal dit golfcentrum een regionale functie gaan krijgen.

Belangrijk is volgens Ger en Tineke Loogman ook de visie op landschap, natuur, recreatie en waterberging. Samen met de gemeente is hier tot nu toe heel veel aandacht aan geven. Dit gebied heeft een bijzondere waarde met betrekking tot natuur. Dit zal met deze mogelijke nieuwe ontwikkeling zeker niet afnemen, het zal eerder versterkt worden.

De landschapsarchitect die bij dit project betrokken is heeft deze boodschap van hun beide en de gemeente meegekregen. De zuidzijde van het plangebied grenst nagenoeg aan een zone die in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Ook de bovenlanden en de ringdijk vormen een belangrijke schakel in de ecologische infrastructuur.

,,Bij de inrichting van het Golfodrome wordt een combinatie gemaakt met deze natuurontwikkelingsgebieden," zegt Ger tot slot. „Ook ten aanzien van het integreren van de stedelijke wateropgave van Amstelveen in het baanontwerp liggen kansen, mede in relatie tot het versterken van ecologische verbindingen. De ontwikkeling van het Golfodrome zal zoveel mogelijk aansluiten bij uitgangspunten voor de Bovenkerkerpolder zoals die onder andere zijn weergegeven in het 'Uitvoeringsprogramma Amstelzone, 1998'.

Hiertoe zal het zicht vanaf de bovenlanden naar de polder waar mogelijk in tact gehouden worden. Een van de speerpunten bij het ontwerpen van dit golfcentrum is het behoud van de openheid in dit gebied.". Tineke en Ger Loogman roepen alle geïnteresseerden, omwonenden en andere betrokkenen op, om mee te denken met betrekking tot de verdere uitwerking van het plan.

Zij hopen dat op korte termijn een informatieavond belegd kan worden, waarin de plannen verder kunnen worden verduidelijkt. Samen met gemeente en alle betrokken partijen een open discussie voeren over het plan, is hun wens.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.