Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Golfodrama is gestopt

Nieuws -> Natuur

Bron: Golfodrama
29-10-2007

In haar allerlaatste Nieuwsbrief nr. 18. meldt Actiecomité Golfodrama, dat ze ophoudt te bestaan. Lees verder:

Beste mensen,

We kijken terug op een geslaagde hoorzitting op 6 september (2007). Vele particulieren en organisaties maakten de leden van Provinciale Staten duidelijk dat het draagvlak voor behoud van de Bovenkerkerpolder breed en onverzettelijk is. Ons dossier is ijzersterk.

De provincie heeft dat signaal opgepikt en wij hebben goede hoop te kunnen rekenen op een meerderheid in de Provinciale Staten, als op 19 november over het Streekplan wordt besloten. Na een adempauze zijn wij weer volop actief achter de schermen. Een tipje van de sluier lichten wij op in deze nieuwsbrief.

Het allerbeste nieuws is dat Golfodrama ophoudt te bestaan. Onze taak zit erop. We hebben de ontwikkelingen in de Bovenkerkerpolder op de politieke agenda geplaatst. De polder is ook op straat het gesprek van de dag. Het is een schoolvoorbeeld van een groter probleem: het slordig en verkwistend omgaan met de eigen identiteit, het erfgoed, de natuur. Bestuurders en volksvertegenwoordigers die de persoonlijke belangen van projectontwikkelaars, die menen rechten te kunnen ontlenen aan het saldo op hun bankrekening, laten prevaleren boven het algemene belang. Het willen scoren tijdens de eigen zittingstermijn, waardoor de bredere context, de lange termijn, de tweede viool speelt.

Stroobants Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Frank Stroobants de stuwende kracht achter Golfodrama, tijdens een van zijn vurigste toespraken


De politiek schermt met de eigen "transparantie" en "zorgvuldigheid". Woorden die de burger geen vertrouwen meer inboezemen, maar juist het wantrouwen wekken. Gaat u maar lekker slapen...

De argumenten om de polder te behouden zijn legio, maar dat bleek in de gemeente niet voldoende. Daar wegen de belangen van citymarketing (sic!), projectontwikkelaars, Japanse en Chinese bedrijven zwaarder dan dat van de Amstelvener.

Een golfcentrum moet er komen! Dat er twee kilometer verderop al een baan ligt doet niet ter zake, want het ligt niet op Amstelveens grondgebied. Dat de polder een vitaal agrarisch gebied is, dat voedsel een eerste levensbehoefte is, allemaal niet belangrijk. We begrijpen niet dat de politiek de burger van zich blijft vervreemden, men zou de afgelopen jaren toch wijzer moeten zijn geworden.

De actie bracht ons ook media aandacht al moesten wij daarvoor vaak zelf zorgen, want het journaille bleek overwegend blind en doof voor groter nieuws dan de vlindervriendelijke groenstroken bij de V&D. Blind en doof voor mogelijke manipulaties achter de schermen en voor haar eigen aan adverteerders belangen ondergeschikte rol.
Goudsbloem stroobants Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Francien Goudsbloem van Bovenkerkerpolder Natuurlijk en Frank Stroobants woordvoerder van Golfodrama tijdens de hoorzitting over de Bovenkerkerpolder op 6 september 2007 in het Hotel Dorint op Schiphol.


Golfodrama, een los samenwerkingsverband van individuen van alle gezindten, heft zichzelf op, maar blijft autonoom, doeltreffend, creatief en verrassend. We duiken binnenkort in een andere gedaante weer op.

Het was ons een waar genoegen!

Met vriendelijke groeten,

Namens Actiecomité Golfodrama, Frank Stroobants

NB: De Golfodrama website wordt met ingang van vandaag niet meer geactualiseerd, maar kunt u hier raadplegen.

Wat was Golfodrama?

Eind februari 2006 is Actiecomité Golfodrama opgericht door Amstelveners die zich verzetten tegen de plannen voor een golfbaan, woningbouw en wegen in de Bovenkerkerpolder.

Golfodrama werkte waar mogelijk was, samen met andere organisaties, o.a. de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk. Golfodrama als actiegroep heeft het doel gesteld: de Bovenkerkerpolder behouden voor toekomstige generaties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.