Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Golfodrama 12

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
07-09-2006

P. van Schaik wil via het Amstelveens Nieuwsblad gebruik maken van zijn spreekrecht omdat hij niet aanwezig kan zijn op de commissievergadering op 19 september 2006 over de aanleg van het golfcentrum.

In 1970 waren er in Nederland nog maar 20 golfbanen met 6800 spelers. Nu zijn er 180 met ruim 200.000 spelers en over een paar jaar willen zo'n 400.000 mensen een balletje slaan. Dat betekent dat er nog heel wat terreinen bij zullen komen.

Een gemiddelde golfbaan beslaat ongeveer 55 hectaren. Vermenigvuldigd met 180 komt het ruimtebeslag nu al uit op rond 10.000 hectaren. En nu kloppen de golfers in Amstelveen dus ook aan de deur, vertegenwoordigd door de heer Loogman. Amstelveen moet ook kunnen golven. Wat lastig nou dat veel mensen daar niet gelukkig mee zijn. Zij willen koeien in de wei zien en geen golfers. Daarom hebben zij een burgerinitiatief ontwikkeld en dat houdt in dat in de gemeenteraad op 19 september a.s. over het voor en tegen van een golfbaan in Amstelveen zal worden gesproken, na voorafgaande spreekrecht van burgers.

Ik zou ook graag gebruik maken van dat spreekrecht, maar ik ben dan helaas afwezig. Daarom spreek ik maar in via het Nieuwsblad. Het vestigen van een golfbaan kun je van verschillende kanten bekijken. Ik kies voor de milieu-invalshoek. Niet lang geleden sprak ik met een Amstelveens gemeenteraadslid. Die merkte op dat het toch weinig uitmaakte of er nu ergens 'groen' van het ene of van het andere soort ligt. Deze volksvertegenwoordiger woont in de buurt van de tennisbanen in het Amsterdamse Bos.

In dit stuk natuur konden veel mensen zich al tennissend recreëren en waarom dan niet op een golfbaan, mooi aangelegd op een stuk weiland in de Bovenkerkerpolder? Als deze uitingtyperend is voor de bestuurlijke deskundigheid van de gemeenteraad ziet het er niet best uit voor Amstelveen. Blijkbaar had dit raadslid niet door dat je een bos of park niet gelijk kunt stellen aan het ruime polderlandschap in een dichtbevolkte streek.

De toenmalige minister van Volkshuisvesting, Margreet de Boer, zei eens in Amstelveen: "Als ik van hier naar Siberië reis kom ik nergens een polderlandschap tegen." Volstrekt uniek dus, die polders. De ecologische toestand is nauw verbonden met het landschap. De aanwezigheid van weidevogels valt het meeste op. Zij worden bedreigd omdat er overal aan de ruimte wordt geknabbeld. Het is niet voor niets dat minister Veerman een paar jaar geleden de Bovenkerkerpolder heeft aangewezen als gruttoland. Met extra maatregelen moeten de overlevingskansen van de weidevogels verbeterd worden.

De aanleg van een golfbaan staat haaks op dit ministeriële streven en dat van vele natuurbeschermers. Maar de aanleg van een golfbaan in de vorm van een park is toch ook zo gek nog niet uit een oogpunt van natuurbevordering, kan men opmerken. Daar valt tegen in te brengen dat een nieuw parkachtig landschap meer, veel meer is van hetzelfde We hebben al een Amsterdams Bos en een flink deel van de Middelpolder heeft dezelfde opzet. Er is dus geen behoefte aan een nieuw park.

Maar hoe natuurlijk en natuurvriendelijk is een golfbaan? Bij de aanleg wordt de bodemstructuur grondig op z'n kop gezet. Sloten worden gedempt en de bodem krijgt hier en daar een enige glooiing. De samenstelling van de grond wordt aangepakt en krijgt een zekere bezending om een betere doorlating van regenwater te verkrijgen. Plassen na een flinke regenbui zijn immers ongewenst. Drainering moet het water verder snel afvoeren. Er komen wat poeltjes, bospartijen, struiken en paadjes.

Na het omploegen van de grasmat wordt er een speciaal grasmengsel in de toekomstige 'holes' ingezaaid. Dat gras wordt later steeds heel intensief kort gehouden en verder onderhouden door kunstmest en bestrijdingsmiddelen moeten ongewenst kruiden weghouden. Die chemische middelen spoelen op den duur uit in het oppervlaktewater. Dat men het uit landschappelijk oogpunt zeer gevoelige bovenland langs de Amstel er ook bij wil betrekken is problematisch en het is dan ook de vraag of dat wel zal worden toegestaan. Het is te eenzijdig om vast te stellen dat de aanleg van een golfbaan alleen maar ecologisch verlies zal opleveren.

Er zijn andere dieren en planten die langs de randen van het terrein wel degelijk kunnen gedijen. Maar belangrijker is mijns inziens dat het bestaande ecologische systeem deels, wordt afgebroken en nooit meer kan terugkeren als de golfrage ooit een keer afloopt. De balans wordt nog schever als we de extra milieuoverlast in Amstelveen in kaart proberen te brengen. Golfspelers komen als regel per auto want zij hebben heel wat gerei mee te slepen. Om het spel te spelen heb je dus een flink parkeerterrein nodig.

Verder komt er een administratiegebouw, een restaurant, opslagruimten en een deels overdekt oefencentrum. Het complex heeft daarmee alle mogelijkheden om uit te groeien tot een soort party center met een golfbaan als schaamlap. Niet alleen het parkeerterrein en de gebouwen zijn tot laat in de avond verlicht, maar ook de golfbaan zelf. Een flink stuk lichtvervuiling dus in een eertijds rustig gebied.

De luchtvervuiling vanwege het extra verkeer en het daarmee verbonden lawaai zullen vele bewoners van Amstelveen Zuid en langs de Amsteldijk Zuid - afhankelijk van de windrichting -voor lief moeten nemen. Tijdens een informatieavond over de golfbaan schijnt een deskundige gezegd te hebben dat de golfbaan 'een gast in het landschap' zou zijn.

Geef mij zo'n gast! Ik blijf hopen op het gezonde verstand van de gemeenteraadsleden.

P. van Schaik, Amstelveen


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.