Bijgewerkt: 19 mei 2024

Goede voorlichting over onafhankelijke cliëntondersteuning in Sociaal Domein

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
03-02-2019

In september 2018 wilde de SP-Amstelveen een motie indienen met het verzoek om de onafhankelijke cliëntondersteuning beter onder de aandacht te brengen van de cliënten binnen het Sociaal Domein. Op verzoek van het college is daarmee gewacht totdat dit onderwerp was besproken in de commissie Burgers en Samenleving. Dat heeft de SP gedaan. Maar in december van het vorig jaar bleek dat het aangekondigde cliënt-ervaringsonderzoek en het advies van de Participatieraad Sociaal Domein alleen betrekking hadden op de WMO. Ook de aangekondigde verbeteringen hadden met name betrekking op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De SP was daarom eerst niet zo tevreden met de op handen zijnde verbeteringen, omdat ook cliënten van de dienst Werk en Inkomen en bij Jeugdhulpverlening recht hebben op cliëntondersteuning. Daarom heeft het raadslid Marina Casadei in de commissievergadering van 30 januari 2019 nogmaals de wethouder verzocht om ook cliënten met een bijstandsuitkering of van de jeugdhulpverlening goed voor te lichten over hun rechten in deze. Want ook deze cliënten weten in de meeste gevallen niet van het bestaan van de cliëntondersteuning door MEE (een organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking). Vrijwilligers van de SP-hulpdienst kregen dan ook de afgelopen jaren telkens weer cliënten, die eigenlijk door MEE ondersteund hadden moeten worden, maar die niet wisten dat dit er was.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen tijdens de commissievergadering B en S op 28 november 2018


Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder heeft nu toegezegd, dat ook cliënten van Werk en Inkomen in hun eerste contact met de gemeente een brief mee gaan krijgen met informatie over ondersteuning door MEE. Ook de website gaat worden aangepast, zodat cliënten onder het kopje Bijstandsuitkering aanvragen de informatie tot hun beschikking hebben en niet hoeven door te klikken.

Iedereen die vanaf nu een bijstandsuitkering aanvraagt krijgt direct een brief mee van de gemeente en kan meteen een beroep doen op de onafhankelijke clientondersteuning van Mee. Dat is een belangrijke steun voor cliënten bij verdere gesprekken met de gemeente.

Aangezien de contacten tussen cliënten en jeugdhulpverleners anders verlopen worden deze cliënten mondeling voorgelicht over het bestaan van de onafhankelijke ondersteuning. Op de mogelijkheid om in Amstelveen met de ondersteuners van MEE af te spreken heeft de SP ook al eerder gewezen en dat is inmiddels al aangepast op de gemeentelijke website. Raadslid Casadei: 'Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar het belangrijkste is dat, dankzij de inzet van de SP-Amstelveen, inwoners in een kwetsbare positie nu eindelijk de juiste ondersteuning kunnen krijgen. We zijn blij dat het college ook inziet dat goede voorlichting en ondersteuning een noodzakelijke voorwaarde zijn voor effectief sociaal beleid.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.