Bijgewerkt: 19 mei 2022

Gerti Bierenbroodspot 'Time out of mind' in Museum vd Togt

Nieuws -> Cultuur

Bron: Museum Jan van der Togt
15-03-2013

25 april t/m 2 juni 2013

Nieuwe schilderijen, nieuwe beelden, nieuwe piramides

Deze tentoonstelling is opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Beatrix die een kleine verzameling van het werk van Bierenbroodspot heeft. Zij wenste in een recente brief Bierenbroodspot veel succes met de tentoonstelling “TIME OUT OF MIND”.

Stel je voor dat je de Discus van de Tijd terug kan werpen en zo het grijze verleden kan oproepen naar een toekomstig Universum. Dat is de wonderlijke nieuwe wereld van Bierenbroodspot, vol onthullingen, mysterieus en verbazingwekkend spannend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Gerti Bierenbroodspot in het Museum Jan van der Togt tijdens de opening van haar tentoonstelling op 25 mei 2008


TIME OUT OF MIND’

Het is de tijd lang vóór mensenheugenis, voordat enig beeld, of verslag is gemaakt. Lang ook vóór prehistorische grottekeningen; een onbekende tijd die toch bestond. Slechts kunstenaars en dichters kunnen die tijd oproepen.....en plotseling in de tentoonstelling is het er: Time out of Mind zichtbaar zoals de meteoor die onlangs insloeg, of een komeet die even oplicht aan onze horizon.

Foto Amstelveen
(Bron G. Bierenbroodspot - 2008)

De flyer van de tentoonstelling 'Time Out of Mind' van Gerti Bierenbroodspot in het Museum Jan van der Togt


Nieuwe piramides

Een expositiezaal wordt getransformeerd tot een geheimzinnige halfdonkere ruimte met piramides van staal en doorzichtig staalgaas, gevuld met honderden objecten die Bierenbroodspot meenam van haar legendarische reizen. Zand en rotsen van de woestijnen omlijsten trouvailles en fragmenten van beelden en schedels, maar ook een opgezette krokodil en een python. Brokstukken uit Egypte, Libïe, Syrië, Libanon en Jordanië wedijveren met fragmenten van Bierenbroodspots spijkerschriftinscripties gegrift in lood.

Niets in deze tentoonstelling is aan het toeval overgelaten. Geen toeval ook, dat juist deze maand archeologen een veld met 35 onbekende piramides ontdekten bij de Nijl in Soedan, in het oude Koninkrijk van Koesj (ook wel Kush genoemd).Een plek dus die bij ons allemaal een Time out of Mind oproept. De piramides zijn kleiner dan die van Egypte (de grootste daarvan is 7m breed en de kleinste is slechts 75 cm).

In Amstelveen kijkt de bezoeker in Bierenbroodspots piramides op stalen frames van 1,60 m hoog en daarachter weer een hogere, zodat je de toppen in perspectief blijft zien. Het is alsof je in een grafkamer komt en voor het allereerst de inhoud ervan ziet.

Ridder

Bierenbroodspot werd door Hare Majesteit Koningin Beatrix geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, als laatste van een reeks Nederlandse kunstenaars die in het Midden-Oosten reisden en werkten. Koning Hussein van Jordanië sloeg haar tot ridder van het Hashemitische Koninkrijk als blijk van waardering voor haar bijdrage aan de Europese/Nederlandse culturele betrekkingen. Bierenbroodspot is ook ereburger van de stad Baalbeck in Libanon. De enige vrouw ooit, die de sleutels kreeg van deze stad met haar prachtige antieke tempels, maar ook het hoofdkwartier is van Hezbollah, waar de kunstenaar geregeld woonde en werkte.

Opening zaterdag 27 april 2013 om 16:00 uur

Time Out of Mind wordt geopend door Jan Mulder, bekend van o.a. De Wereld Draait Door en auteur van de bestseller van december 2012 , Doodstil. Ernst Reijseger, de bevlogen componist/cellist zal zijn muziek maken en hij zal de grote bronzen sculptuur, die Bierenbroodspot als muziekinstrument goot (2.50 m x 2 m. met 28 klokken), bespelen.

Professor dr. Ruud Lapré schreef naar aanleiding van gesprekken en correspondentie met Gerti Bierenbroodspot een tekst, die onder de titel “Tijdreiziger” in boekvorm wordt uitgegeven. Adres: Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50, 1182 JE Amstelveen. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.