Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
08-03-2006

Op dinsdag 7 maart 2006 werden de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland gehouden. Ook de Amstelveense burgers konden hun favoriete lokale bestuurders kiezen. Dit jaar mocht de kiezer met de stempas in een willekeurig stembureau haar stem uitbrengen. In Amstelveen waren 38 stembureaus geïnstalleerd, geopend van half acht tot negen uur ‘s avonds.

Stem machine
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Stemmen in de Centrale Bibliotheek


Aan het eind van de verkiezingsdag voor de Amstelveense gemeenteraad, werd op het Raadhuis een “uitslagenavond” gehouden. Vanaf 21.00 uur waren de burgers aanwezig om de uitslagen, zowel lokaal als landelijk, te volgen. De resultaten van de diverse Amstelveense stembureaus stroomden gedurende de avond binnen. Een ieder kon dit volgen op beeldschermen die her en der waren opgesteld.

Verkiezingspubliek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De aanwezigen volgen het verloop op een projectieschermVerkiezingsscherm Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De stand van zaken om 21 uur 41Verkiezing Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De spanning was goed zichtbaar


Burgemeester mr Jan van Zanen maakte aan het eind van de avond de verkiezingsuitslagen bekend en meldde dat in Amstelveen 34.623 stemgerechtigden hebben gestemd, hetgeen duidt op een opkomst van 57,3%.

Het aantal stemgerechtigden was 60.177 en het aantal uitgebrachte geldige stemmen 34.621. De kiesdeler kwam hierdoor op 989,171429. De kiesdeler is een getal dat aangeeft hoeveel stemmen je moet hebben voor één zetel.

Verkiezing Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Burgemeester Jan van Zanen maakt de nieuwe raadsleden bekend


Net als in de landelijke verkiezingen, is de plaatselijke PvdA als de grote overwinnaar uit de bus gekomen met 8 zetels (3+). Hoewel de VVD 1 zetel heeft verloren, blijft het de grootste fractie met 9 zetels. CDA heeft van haar 6 zetels slechts 4 kunnen behouden. Burger Belangen Amstelveen is gezakt van 6 naar 5 zetels, GroenLinks blijft op 5 zetels staan. De nieuwkomer ChristenUnie heeft 1 zetel behald, evenals de Ouderencombinatie. D66 heeft van haar 3 zetels 1 moeten afstaan.

Koops cu Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Jacqueline Koops-Scheele fractievoorzitter van ChristenUnie wordt door de verslaggever van het Amstelveens Nieuwsblad, André Gerritsen geïnterviewd


PvdA lijstduwer en fractievoorzitter mevrouw Yeter Tan heeft nu een klein dilemma. In beginsel stond ze op een onverkiesbare plaats om als lijstduwer te fungeren. De reden hiervoor was dat zij door de partij als wethouderkandidaat werd geoogmerkt. Desondanks kreeg ze 502 stemmen en eindigde als vierde, hetgeen eigenlijk niet de bedoeling was.

Het is na deze verkiezingen bijna onmogelijk, dat de plaatselijke VVD niet in het college zal plaatsnemen.

Sander Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks in een vraaggesprek met de redacteur van het Amstelveens Weekblad, Robbert Wortel


De gekozen raadsleden zijn:

VVD: Hans Bulsing, Petra Kirch, Joss Tabak, Kees Noomen, Walter Vervenne, Heleen Enschede, Jochai van Bergen, Herbert Raat en Frans Hellendal.

PvdA: Gerben Drost, Esther Veenboer, Harry van den Bergh, Yeter Tan, Nachson Rodrigues Pereira, Theo Houwink, Remco Pols en Roeland Smit.

GroenLinks: Sander Mager, Dorien Mijksenaar, Paul Regouin, Hans Koot en Albert Maarse.

Burger Belangen Amstelveen: Linda Roos, Harry Pijnenborg, Ruud Oord, David de Jong en Mirjam Lochtenberg.

CDA: Ben Jonker, Marga van Herteryck, Martijn Lustenhouwer en Jan-Willem Groot.

D66: Rien Alink en Catharina de Leur.

ChristenUnie: Jacqueline Koops-Scheele.

Ouderencombinatie: Nora de Raadt-Tang.Uitslagen-provincie-nh
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.