Bijgewerkt: 15 juli 2024

Gemeentelijke onderzoek naar sociale huurwoningen aan de Appellaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-06-2024

De gemeente Amstelveen start een onderzoek naar het bouwen van sociale huurwoningen op een stuk gemeentegrond op de kruising van de Appellaan met de Notenlaan. Eerder waren daar 11 eengezinswoningen bedacht. Dat initiatief is niet verder gebracht.

Volgens Floor Gordon (D66) wethouder van Ruimtelijke Ordening zoekt de gemeente naar locaties, waar zij op eigen grond sociale huurwoningen kan realiseren. “We willen in overleg met de omgeving gezamenlijk met een wooncorporatie tot een plan komen dat goed in de omgeving past. We zien deze locatie als een kansrijke ontwikkeling”.Actuele woonvraag. Het stuk grond aan de kruising Appellaan/Notenlaan ligt al enige tijd braak. In het verleden is de bouw van 11 eengezinswoningen onderzocht. Vanwege de grote woningvraag is nu het idee om kleine appartementen van verschillend formaat te realiseren in een complex met 30 tot 40 sociale huurwoningen. Zo’n woonprogramma sluit goed aan op de actuele woonbehoefte.

Participatie. De gemeente vindt het een wenselijke ontwikkeling en toetst nu de haalbaarheid ervan. Om ideeën, wensen en zorgen uit de buurt vroegtijdig op te halen en deze te kunnen verwerken, start de participatie op korte termijn. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een inloopavond van de gemeente.

Vervolgproces. In het vervolgproces onderzoekt de gemeente of en zo ja onder welke voorwaarden, de woningen geheel of gedeeltelijk tijdelijk kunnen worden gebruikt voor de huisvesting van ontheemden uit Oekraïne. Omdat het voorziene complex niet in het bestemmingsplan past, is een ruimtelijke procedure nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.