Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Gemeente scherpt integriteitsbeleid aan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-03-2007

De Gemeente Amstelveen zal dit jaar het integriteitsbeleid nader aanscherpen als belangrijk kwaliteitsaspect van de interne organisatie. Dit gebeurt onder meer door het aanstellen van extra vertrouwenspersonen en het uitvoeren van risico-inventarisaties. Ook voor raadsleden en leden van het college zullen aanvullende regels gelden- meldt de gemeentelijke website.
De gemeente heeft de laatste jaren al veel ontwikkeld op het gebied van integriteit.

Bijvoorbeeld met:
· een klokkenluidersregeling
· gedragscode voor ambtenaren en politiek ambtsdragers
· aandacht voor integriteit in functionerings- en beoordelingsgesprekken
· gebruiks- en privacyreglement elektronische communicatiemiddelen
· agressieprotocol
· inkoop- en aanbestedingsbeleid
· beleidsregels bij beschuldigingen van fraude/corruptie


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.