Bijgewerkt: 2 maart 2024

Gemeente kiest nieuwe koers voor participatie wijkplatforms

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-01-2011

Het college van B en W van Amstelveen kiest samen met de wijkplatforms voor een vernieuwde koers voor participatie. Eerder informeren over projecten die in een bepaalde wijk spelen is een belangrijk aandachtspunt binnen de nieuwe werkwijze. Daarnaast zal de participatie rond ruimtelijke projecten niet meer via de wijkplatforms maar via direct betrokkenen gaan verlopen.

Om beter zicht te krijgen op de opvattingen in de hele wijk kan bij belangrijke aangelegenheden meer gebruik worden gemaakt van digitale mogelijkheden zoals digitale enquêtes en interactieve projectsites. Over beleidsplannen, die specifiek gericht zijn op een wijk, en indien sprake is van ingrijpende beheer- en renovatieplannen worden de wijkplatforms geconsulteerd.

van Zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Van Zanen: “Met deze nieuwe werkwijze zetten we samen met de wijkplatforms een volgende stap. De komende jaren zullen we samen met de wijkplatforms ervaren, of deze nieuwe werkwijze werkt, of dat zich in de loop der tijd nieuwe mogelijkheden voordoen. Het college realiseert zich dat de nieuwe richting zich nog in de praktijk moet bewijzen. Het zal van iedereen de nodige inspanning vergen.”

Een voorbeeld van beleidsplannen die voor consultatie in aanmerking komen zijn de wijkarrangementen op het gebied van welzijnswerk, de ontwikkeling van (maatschappelijke) wijkvoorzieningen en omvangrijke maatregelen op het gebied van verkeer- en vervoer en veiligheid, die specifiek op de wijk zijn gericht.

Indien sprake is van ingrijpende beheer- en renovatieplannen in hun wijk worden wijkplatforms geconsulteerd over de wijze van realisering. De consultatie van wijkplatforms over beleidsontwikkelingen voor hun wijk vindt plaats voordat het college tot besluitvorming overgaat.

Na besluitvorming in het college zal een wijkplatform gemotiveerd worden geïnformeerd over wat de gemeente met zijn inbreng heeft gedaan en waarom adviezen al, of niet zijn overgenomen. Dit geldt ook voor zaken die een wijkplatform vanuit zijn signalerende rol bij de gemeente heeft aangekaart.  

Het college inventariseert welke voor 2011 geplande beleidsontwikkelingen in aanmerking komen voor consultatie van wijkplatforms. Dat zal ook gebeuren met betrekking tot de uitvoering van ingrijpende plannen in de openbare buitenruimte. Die lijst zal ter kennis worden gebracht van het OBA (Overleg Buurtbeheer Amstelveen) onder vermelding van de gemeentelijke contactpersoon. De wijkplatforms kunnen hun vergaderingen daarop afstemmen. Op 3 februari 2011 spreekt het college met het OBA over de nieuwe werkwijze.

Ruimtelijke projecten

De participatie rond ruimtelijke projecten verloopt voortaan via direct omwonenden. Het gaat dan om zaken als de inpassing van het project in de ruimtelijke omgeving en de inrichting van de openbare buitenruimte (o.a. parkeren). Individuele belangen van omwonenden spelen daarbij een dominante rol.

Informatie

De wijkplatforms worden via de vaste kern vrijwilligers geïnformeerd over andere belangrijke ontwikkelingen in hun wijk, waarover zij niet worden geconsulteerd. De informatie zal worden verstrekt voordat de gemeente daarover mededelingen doet via de plaatselijke media. Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats met medewerkers van de gemeente om hen te informeren over de nieuwe werkwijze.

Vergroting van het bereik onder wijkbewoners

Via de bestaande structuren blijft het lastig om een beeld te krijgen van de opvattingen binnen de wijk. Om beter zicht te krijgen op de opvattingen in de hele wijk kan bij belangrijke aangelegenheden meer gebruik worden gemaakt van digitale mogelijkheden zoals digitale enquêtes en interactieve projectsites.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.