Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Gemeente controleert zendmasten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia
23-01-2007

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 16 januari 2007 besloten om het jaarlijkse overleg met providers over plaatsingsplannen te gebruiken om tot afspraken te komen over bundeling van netwerken en waar mogelijk over plaatsing van masten op afstand van plekken waar vaak veel mensen aanwezig zijn, zoals scholen- meldt de Gemeente Amstelveen.

Umts Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

UMTS antennes op een flat in AmstelveenHet gemeentebestuur wil de ongerustheid bij Amstelveners over een UMTS- of GSM-mast in hun omgeving zoveel mogelijk weg te nemen.

Wat is UMTS?

UMTS of Universal Mobile Telecommunications System wordt gezien als de opvolger voor GSM/GPRS (General Packet Radio Services) en biedt net als de voorgangers zowel circuitgeschakelde als pakketgeschakelde communicatiediensten.

UMTS wordt ook de derde generatie (3G) mobiele communicatie genoemd en is niets meer dan een stelsel van afspraken tussen aanbieders van verschillende mobiele netwerken. UMTS biedt een grotere verbindingssnelheid t.o.v. andere mobiele systemen.

UMTS en gezondheid

In 2003 publiceerde TNO de resultaten van het COFAM onderzoek. In dit onderzoek werden proefpersonen 45 minuten blootgesteld aan hoogfrequente elektromagnetische straling die vergelijkbaar is met die van een UMTS basisstation. Er werden statistisch significante effecten op het (subjectieve) welzijn en het cognitief functioneren gevonden. 6 juni 2006 zijn de resultaten van het herhalende onderzoek uit Zwitserland in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. De in 2003 gevonden effecten werden niet gevonden, waaruit geconcludeerd kan worden dat het niet bewezen is dat er bij kortstondige blootstelling gezondheidseffecten optreden.

Toch zijn er bijna 70 gemeentes (stand juni 2006) die weigeren bouwvergunningen te verlenen voor masten waar ook UMTS basisstation in geplaatst kunnen worden. Uiterlijk 1 januari 2007 moeten alle commerciële partijen die UMTS licenties gekocht hebben een dekkingsgraad van minimaal 70% bereiken. Dit wordt gefrustreerd door de betreffende gemeentes. Zij baseren zich op het voorzorgsbeginsel, omdat er naast de vele onderzoeken waarin geen effecten gevonden zijn ook diverse onderzoeken zijn waarin wel biologische effecten gevonden zijn.

Externe links: Antenneregister, Stop UMTS, Netkwesties GSM- en UMTS, Antennebureau,


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.