Bijgewerkt: 23 juli 2024

Gemeente Amstelveen investeert 3 miljoen euro in verkeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-04-2008

De komende vier jaar wil het college van burgemeester en wethouders flink investeren in verkeer. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De Amstelveense Verkeers- en Vervoersvisie geeft hiervoor duidelijke kaders.

In de visie staan duidelijke keuzes en uitspraken over hoe het verkeer en vervoer er anno 2025 uit zou moeten zien. Een uitvoeringsprogramma beschrijft concrete maatregelen voor de nabije toekomst.

Fietsen

Fietsers en voetgangers in woonwijken krijgen voorrang op autoverkeer. Comfortabele en veilige fietsroutes moeten ervoor zorgen dat je in Amstelveen net zo snel met de fiets bent als met de auto en het openbaar vervoer. Uitgangspunt is dat fietsers door ongelijkvloerse kruisingen niet meer hoeven te stoppen voor een verkeerslicht.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt nog beter. De gemeente maakt zich de komende jaren sterk voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot en met tenminste Westwijk. Ook onderzoekt zij de mogelijkheden voor een directe aansluiting op het landelijke spoorwegnet.  

Doorgaand verkeer

Verkeer dat niet in Amstelveen moet zijn hoort zo veel mogelijk gebruik te maken van de provinciale en rijkswegen. Om dit te bereiken moeten er voor automobilisten goede alternatieven zijn. Dit is dan ook één van de redenen voor het verbreden en ondertunnelen van de A9. Ook de verbreding van de provinciale weg N201 tussen Uithoorn en de A2 staat op het Amstelveense verlanglijstje.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Doorgaande vrachtverkeer door de Van de Hooplaan is een van de grootste ergernissen van de buurtbewoners. Dit is ook de route van de vrachtwagens van de Bloemenveiling Aalsmeer, richting de A9. Waarom rijden deze chauffeurs niet op de Beneluxbaan naar de A9? Het is een raadsel


Vrachtverkeer

Het is de bedoeling dat doorgaand vrachtverkeer zo min mogelijk door Amstelveen rijdt. Dit kan door goede bebording en juiste routes in navigatiesystemen. Ook een redelijk distributiecentrum buiten de stad behoort tot de mogelijkheden.

Veilig en milieuvriendelijk

Verkeersveiligheid is ook een belangrijk item. Er is speciale aandacht voor scholen, wijkcentra en sportlocaties. Omdat een gezonde en leefbare woonomgeving belangrijk is en de luchtkwaliteit moet worden verbeterd stelt Amstelveen strikte eisen aan milieubelastende voertuigen.

Participatie

De afgelopen maanden heeft de gemeente de visie besproken met organisaties en partijen die veel gebruik maken van de Amstelveense wegen. Ook de standpunten van de Stadsregio Amsterdam en omliggende gemeenten zijn bij de visie betrokken. Daarnaast konden ook bewoners hun mening geven tijdens de informatieavond van 24 januari jl.

Behandeling gemeenteraad

De Verkeers- en Vervoersvisie staat op 6 mei op de agenda van de commissie RWN. De gemeenteraad behandelt de Verkeers- en Vervoersvisie naar verwachting op 21 mei 2008. Belangstellenden kunnen de visie downloaden vanaf de website www.amstelveen.nl. Ook is hier een informatiefilm te zien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.