Bijgewerkt: 23 juli 2024

Gemeente twijfelt aan functioneren van Straal

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-11-2005

De lokale overheid „heeft de indruk dat het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van de lokale radio en televisie omroep Straal niet functioneert zoals dit zou moeten."

Dit staat de lezen in de notitie die wethouder R. Alink aan de gemeenteraadsleden heeft gestuurd. De notitie is geschreven naar aanleiding van de negatieve reactie op Straal, onder meer in deze krant.

De gemeente heeft, aanvankelijk informeel later formeel, van enkele leden van het PBO, vernomen dat het PBO niet bij elkaar komt en dat het PBO tot op heden geen goedkeuring heeft gegeven aan de tot nog toe gevoerde programmering.

„Hoewel de rol van de gemeente Amstelveen ten aanzien van de publieke omroep zeer beperkt is, voelt de gemeente zich verantwoordelijk voor het functioneren van de omroep," aldus de notitie. „De gemeente neemt derhalve de negatieve geluiden serieus. Dit mede gelet op de sterke indruk dat het PBO van Straal onvoldoende functioneert.

De gemeente Amstelveen heeft hieromtrent aanvullende informatie gevraagd bij het Commissariaat voor de Media." Naast de bestaande indruk dat het PBO onvoldoende functioneert, zet de gemeente vraagtekens bij de wijze waarop het stichtingsbestuur van de omroep is ingevuld. „Voor zover bekend, bestaat net stichtingsbestuur uit formeel één lid (penningmeester). De directeur van de omroep heeft aangegeven dat hij, aanvankelijk tijdelijk maar sinds kort permanent, de functie van voorzitter van de stichting vervult.

Voorts bleek in een gesprek met de omroep dat de functie van secretaris binnenkort ingevuld zou worden. Formele wijzigingen in het stichtingsbestuur zijn vooralsnog niet bekend bij de gemeente Amstelveen."
Inmiddels heeft Straal voor de jaren 2005, 2006 en 2007 een subsidieverzoek ingediend van respectievelijk € 25.000,-, € 8.900,- en € 35.100,-. Omdat de eerste twee te laat zijn, moet alleen de derde formeel in behandeling worden genomen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.