Bijgewerkt: 25 september 2023

Gemeente schroeft inhuren personeel drastisch terug

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-02-2005

De aanwezigheid van interim-managers en personeel op inhuur- of inleenbasis bij gemeente Amstelveen is op een historisch laag niveau
gekomen.

Door een drastische daling (van het ziektepercentage binnen de ambtelijke organisatie, een bekend verschijnsel in tijden van reorganisatie, was de beschikbare capaciteit van personeel historisch gezien optimaal.

Op een formatie van circa 800 personen hoefden mede daardoor afgelopen jaar slechts tien personen ingehuurd of ingeleend te worden, met een uurtarief variërend van 28 euro tot 88 euro. Daarnaast werd volgens een ambtelijke notitie niet één interimmanager ingehuurd. Wel werden elf projecten begeleid door werkzame adviesbureau's. Opvallend daarin is de inhuur van een bureau voor de waardering van onroerende zaken, dat 6,6 ton kostte.

Op aangeven van de gemeenteraad is binnen de ambtelijke organisatie aangestuurd op vermindering van het aantal externen dat werkzaam is bij de gemeente.

Vooral eind jaren negentig en begin 2000 rees het aantal interim-managers en ingeleend personeel de pan uit, hetgeen een forse kostenpost betekende. De medewerkers die nu nog van buitenaf worden ingezet worden louter voor tijdelijke projecten ingehuurd of voor de opvang van pieken in het werk. In zijn algemeenheid blijkt de gemeente haar taken binnen de eigen mogelijkheden op te kunnen vangen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.