Bijgewerkt: 4 maart 2024

Gemeente Abcoude tegen wegverbinding A6-A9

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Abcoude
04-03-2006

In de Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere zijn twee alternatieven om de verkeersproblemen in de regio op te lossen nader uitgewerkt: het Stroomlijnalternatief en het Verbindingsalternatief. De gemeenteraad van Abcoude heeft zich op 9 februari 2006 opnieuw met klem uitgesproken tegen het Verbindingsalternatief, een wegverbinding A6-A9 ten noorden van Abcoude door de Broekzijdse polder, het Geingebied en de Aetsveldse polder. De gemeenteraad is van mening dat Abcoude zwaar wordt getroffen door de aanleg van het verbindingsalternatief en noemt de volgende voorbeelden:  • Het Verbindingsalternatief doorkruist niet alleen het Nationaal Landschap Groene Hart, maar ook de Stelling van Amsterdam (geplaatst op de Werelderfgoedlijst van Unesco) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (genomineerd voor de Werelderfgoedlijst).

  • Bovengrondse variant door de Broekzijdse polder, het Gein en de Aetsveldse polder heeft desastreuze gevolgen voor de grote landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, de landbouwsector en het recreatieve gebruik in/van deze gebieden.

  • De toename van de geluidsbelasting en verslechtering van de luchtkwaliteit tast het woon- en leefklimaat in het Geingebied en in de dorpskern van Abcoude sterk aan.

  • De boortunnelvariant heeft zeer nadelige consequenties voor de leefbaarheid (verslechtering luchtkwaliteit en toename geluidsbelasting) in Abcoude en het Geingebied.

  • De milieugevolgen van het Verbindingsalternatief wegen des te zwaarder aangezien Abcoude reeds ingeklemd zit in het oosten door de 4-sporige spoorlijn Amsterdam-Utrecht en in het westen door de te verbreden rijksweg A2.

  • Beide varianten in het Verbindingsalternatief zullen het recreatiegebied De Hoge Dijk doorsnijden en het intensieve gebruik van dit gebied door de inwoners van Abcoude en Amsterdam-Zuidoost in zeer ernstige mate beknotten, zo niet onmogelijk maken.


De gemeenteraad van Abcoude heeft besloten deze motie ter kennis te brengen van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM, alsmede van de Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Provinciale Staten van de drie betrokken provincies.

Daarnaast verzoekt de gemeenteraad het college al die maatregelen te nemen die nodig zijn tot het doen afzien van een besluit tot de aanleg van een wegverbinding als bedoeld in het Verbindingsalternatief uit de Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere en in te zetten op een besluit tot aanleg van de Stroomlijnvariant dan wel op een andere voor de gemeente Abcoude aanvaardbare oplossing en de raad hiervan op de hoogte te houden.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.