Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Geld voor minima blijft te vaak liggen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
11-08-2005

Volgens de lokale fractie van de PvdA komt geld dat bestemd is voor minima te vaak niet bij de doelgroep terecht. Naar schatting tientallen Amstelveense huishoudens met een beperkt budget weten niet dat zij recht hebben op ondersteuning.

De PvdA-fractie wil deze zogenoemde 'verborgen' minima actiever opsporen. Daartoe heeft de partij bij het college van B en W gepleit voor een 'pro-actieve' aanpak. Op die manier zou geld dat voor minima bestemd is ook daadwerkelijk bij de doelgroep terechtkomen.

Volgens de PvdA zijn veel uitkeringsgerechtigden en ouderen niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden waarmee zij hun financiële situatie kunnen verbeteren.

Uit de Productenrekening 2004 is volgens de PvdA al gebleken dat potentiële minimacliënten vaak ten onrechte denken dat zij niet voor ondersteuning in aanmerking komen.

,,De gemeente slaagt er onvoldoende in om de minima te bereiken, met als gevolg dat geld dat voor de minima is bestemd daar niet terecht komt," zegt Gerben Drost.

Drost baseert zich óp een artikel uit De Volkskrant eind vorige maand, waarin melding wordt gemaakt van een pro-actieve aanpak in de gemeente Hengelo. Daar leverde de nieuwe aanpak vierhonderd extra aanvragen op.

door André Gerritsen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.