Bijgewerkt: 2 december 2023

Geen vluchtelingen meer in noodopvang aan de Laan van Kronenburg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-08-2016

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken noodopvang vluchtelingen in Amstelveen week 32-2016:

Geachte dames, heren,

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de noodopvang van vluchtelingen. Wij hebben u toen laten weten geen signalen van het COA ontvangen te hebben, dat de noodopvang in Amstelveen voortijdig zou worden gesloten. Vandaag echter hebben wij nieuwe informatie ontvangen van het COA.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


De huidige omvang aan noodopvangcapaciteit in Nederland is op dit moment niet meer nodig. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming over noodopvanglocaties is besloten om een aantal noodopvanglocaties al ‘bewonersleeg’ te maken.  Sneller dan verwacht kan het COA de bewoners van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg in reguliere azc’s plaatsen, waar betere faciliteiten zijn. Dat betekent voor Amstelveen, dat in de loop van deze week de noodopvang aan de Laan van Kronenburg geen vluchtelingen meer zal huisvesten.

Onze locatie zal beschikbaar blijven voor het geval zich weer een plotselinge piek mocht voordoen in het aantal aanmeldingen van vluchtelingen. Deze functie zal tot minimaal april 2017 blijven. Op dat moment eindigt de bestuursovereenkomst tussen COA en de gemeente Amstelveen. Tot die tijd blijft in het gebouw aan de Laan van Kronenburg een huismeester aanwezig.

Wat is de oorzaak?

Er vragen momenteel minder mensen asiel aan in Nederland dan verwacht had kunnen worden op basis van de ervaring van vorig jaar. Daardoor kan het COA noodopvanglocaties sluiten, of deze als buffer achter de hand houden. Vanwege een aflopende huurovereenkomst zal een aantal noodopvanglocaties gaan sluiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Minder vluchtelingen in de opvang

De instroom van vluchtelingen in Nederland loopt terug en ook het aantal vluchtelingen in de noodopvang aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen is op dit moment laag. Maar de omstandigheden in de wereld kunnen veranderen, waardoor er weer meer vluchtelingen naar ons land komen.

Vrijwilligers blijven nodig

Ook in deze brief willen we benadrukken hoe dankbaar het college is met het enthousiasme en geweldige inzet van de vele Amstelveense vrijwilligers. Na de zomervakantie zullen we dit persoonlijk aan hen overbrengen. Hoewel de begeleiding van de vluchtelingen in de noodopvang nu dus wegvalt, zijn er nog steeds enthousiaste vrijwilligers nodig voor vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en in Amstelveen gehuisvest worden. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers nodig die mensen willen begeleiden in het participatie-traject, dat de gemeente sinds kort verplicht is aan te bieden aan statushouders.

De mensen die in Amstelveen komen wonen, worden begeleid door vrijwilligers van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA). SVA kan altijd vrijwilligers gebruiken die zich in willen zetten als taalcoach of om nieuwe bewoners wegwijs te maken in Amstelveen (voor meer informatie kunnen bewoners terecht op de website van de SVA: http://vwamstelland.nl ).

We vertrouwen er op u hiermee te hebben geïnformeerd. Zodra er nieuwe informatie is, laten we u dit weten.

Met vriendelijke groet, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld de burgemeester van de gemeente Amstelveen, Jeroen Brandes wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.