Bijgewerkt: 2 maart 2024

Geen verhoging aanslag OZB in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-01-2011

Het college van Burgemeester en Wethouders verhoogt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor 2011 niet. Per jaar krijgt Amstelveen 17 miljoen euro binnen en dat blijft zo. Hiermee lost de coalitie van VVD, CDA, BBA, OCA en ChristenUnie de belofte in, die zij vorig jaar deed aan de Amstelveners. De gemeenteraad heeft het laatste woord en besluit over het collegevoorstel in zijn vergadering van 9 februari 2011.

Wethouder Financiën Herbert Raat (VVD): 'Amstelveners hebben het al moeilijk genoeg in deze zware economische tijden. Veel tarieven gaan omhoog en banen staan onder druk. De gemeente is voorzichtig met zijn uitgaven en kijkt goed naar de inkomsten. Nu de OZB verhogen zou te makkelijk zijn en niet verstandig.

Daarmee raken we de Amstelveense belastingbetaler rechtstreeks in de portemonnee. Daar komt bij, dat als we nu een verhoging invoeren we onze laatste potentiële buffer inzetten. De reserve beweegt zich de komende jaren rond het bestuurlijk vastgestelde minimum van 17 miljoen door de gemeenteraad. Eenmaal benut heeft de gemeente ook het laatste financiële vangnet verloren.'

Achtergrond

Het college laat voor de Wet WOZ jaarlijks alle onroerende zaken taxeren. De vastgestelde waarden gebruikt het onder meer voor de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB). Voor de tarievennota 2011, die de raad in november 2010 heeft vastgesteld, is in eerste instantie rekening gehouden met een prijsindex van 0 procent en een daling van het onroerend goed van 4 procent.

Nu de hertaxatie voor de WOZ is afgerond, blijkt er sprake te zijn van een gemiddelde daling van 1,3 procent voor woningen en 0,8 procent voor niet-woningen. De beperkte daling van onroerend goed in Amstelveen is het gevolg van het zeer beperkte aanbod van woningen in de regio en voor bedrijfspanden de uitstekende locatie.

Doordat in eerste instantie rekening was gehouden met een grotere daling van de huizenprijzen en bedrijfspanden, kan het vastgestelde tarief voor 2011 worden verlaagd. Het niet neerwaarts bijstellen van het vastgestelde tarief zou betekenen dat Amstelveen meer geld binnenhaalt dan begroot. Dit is in tijden van bezuinigen natuurlijk aantrekkelijk maar het college van B&W kiest hier bewust niet voor.

Rekenvoorbeeld

Amstelveners die in 2010 een huis bezaten van 350.000 euro kregen in 2010 een OZB aanslag van 350.000 x 0,07968% = 278,88. In 2011 wordt de waarde van ditzelfde huis geschat op 345.450 (gemiddelde daling van 1,3 procent). De OZB aanslag voor 2011 betreft in dit geval 345.450 x 0,08072% = 278,85.

OZB?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting, dat door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De wet maakt verder een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond.

WOZ?

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.