Bijgewerkt: 25 juni 2024

Geen lastenverlaging afvalverwerking in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
27-04-2013

Het is Burger Belangen Amstelveen (BBA) niet gelukt om voor de burgers snel een lastenverlaging te realiseren op het gebied van afvalverwerking. BBA vond, dat in deze moeilijke tijd voor de burgers een directe lastenverlichting wenselijk en mogelijk was, maar kreeg daar in de raadsvergadering van 23 april 2013 geen meerderheid voor in de raad.

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Linda Roos, fractievoorzitter van de lokale partij Burger Belangen Amstelveen


BBA pleitte in deze raadsvergadering voor het Collegevoorstel om de kostprijs en daarmee het verwerkingstarief van restafval te verlagen. Immers  door heronderhandelen en contractverlenging met het afvalverwerkingsbedrijf  zou het verwerkingstarief  verlaagd kunnen worden van € 80 per ton  naar Geen lastenverlaging afvalverwerking in Amstelveen € 65 per ton ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

BBA vindt het onbegrijpelijk, dat veel andere politieke partijen het  niet  eens waren met deze directe lastenverlichting voor de burgers. Er waren geen belemmerende factoren.  Men is tevreden over de duurzame werkwijze van AEC door energie op te wekken met het verbranden van afval. Het feit, dat met de vernieuwde overeenkomst Amstelveen niet meer risicodragend deelnemer zou zijn was voor BBA een extra reden om zich voor dit voorstel in te spannen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.