Bijgewerkt: 25 mei 2024

Geen Poelster Bosloop meer op tweede Paasdag

Nieuws -> Sport

Bron: ASV De Poelster
11-03-2024

Aan alle tradities komt een einde; na 52 edities heeft ASV De Poelster helaas moeten besluiten om geen boslopen meer op tweede Paasdag te organiseren.

Afnemende deelnemersaantallen, toenemende regelgeving en flink oplopende kosten liggen hieraan ten grondslag. Daarbij nog gevoegd de toenemende drukte als gevolg van het Bloesemfestival en de uitgebreide en langdurige werkzaamheden aan de A9.

Foto Amstelveen
(Bron ASV De Poelster - 2024)

De laatste Bosloop van ASV De Poelster was op 10 april 2023

Hierdoor is het zeer moeilijk geworden om een obstakelvrij, veilig en leuk parcours uit te zetten. Onze dank en hulde aan iedereen die tijdens één of meer van de 52 edities heeft meelopen en aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor een nadere toelichting kunt u zich desgewenst richten tot poelsec@poelster.nl En voor de goede orde: dit is GEEN 1 april grap.

Vriendelijke groet, ASV De PoelsterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.